HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH AN GIANG NĂM MỚI NHẤT NĂM 2023

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH AN GIANG NĂM MỚI NHẤT

Bài viết nay, Dự toán Eta sẽ hướng dẫn bạn lập dự toán trên địa bàn tỉnh An Giang mới nhất năm 2023

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN AN GIANG

 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh An Giang.
 2. Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022
 3. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022
 4. Thông báo giá vật liệu mới nhất trên địa bàn tỉnh An Giang

LẬP DỰ TOÁN TỈNH AN GIANG TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA

Bước 1 : TẢI ĐƠN GIÁ VÀ CHỌN ĐƠN GIÁ ĐỂ ÁP DỤNG

Để tải và chọn đơn giá bạn chọn vào mục ” Chọn đơn giá ” trên phần mềm sau đó chọn đến tỉnh ‘’ An Giang ‘’. Sau đó chọn tải và tích chọn các phần đơn giá cần làm.

CHÚ Ý: BỘ ĐƠN GIÁ ĐƯỢC CHIA THEO KHU VỰC, KHI THỰC HIỆN TA CHỌN VÙNG TỪ ĐẦU ĐỂ TRA CỨU, LÀM VIỆC. CỤ THỂ CÁC VÙNG NHƯ SAU :

Vùng 2: gồm Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc.

Vùng 3: gồm Thị xã Tân Châu, Các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn.

Vùng 4: gồm Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú.

Bước 2: TRA CỨU MÃ HIỆU VÀ VÀO KHỐI LƯỢNG CHO CÔNG VIỆC

Sau khi chọn được đơn giá, các bạn tiến hành tra cứu và nhập khối lượng cho công việc

Cách 1 : Tìm kiếm theo mã số công việc

Bạn gõ mã số công việc đã có và cần tra cứu vào ô “MSCV “trên bảng tiên lượng.( Các bạn chú ý,có thể gõ liền mà k cần gõ dấu ” . ” giữa phần chữ và số của các mã hiệu để việc tra mã nhanh hơn)

Cách 2 : Tra cứu theo tên công việc hoặc các dữ kiện khác

Dự toán Eta có chức năng tìm kiếm thông mình như google; bạn có thể tra cứu các mã hiệu dựa trên các dữ liệu mà bạn có về công việc đó như : tên công việc, đơn vị tính của công việc. Bạn vui lòng gõ các từ khóa liên quan đến công việc cần tìm ở ô ” MSCV” ;có thể tìm kiếm với nhiều từ khóa khác nhau. Ngăn cách bới dấu ‘’cách ‘’( Space). Có thể tìm không dấu hoặc có dấu đều được.

Sau khi đã chọn được các mã hiệu công việc phù hợp; bạn tiến hàng nhập khối lượng đã được bóc tách từ bản vẽ chi tiếp cho các mã. Có 3 cách để nhập khối lượng như sau :

Cách 1  : Nhập khối lượng trực tiếp 

Cách này áp dụng khi người dùng muốn nhập trực tiếp khối lượng cho công việc đã chọn; được xác định trước đó từ bản vẽ kỹ thuật hay các căn cứ khác bằng cách nhập khối lượng đó vào ô ” Khối lượng” trên phần mềm sau đó “Enter “

Cách 2 : Nhập khối lượng theo dạng diễn giải

Khi bóc tách dự toán, nhiều khối lượng ở dạng diễn giải qua đó thể hiện được rõ ràng; tường minh khối lượng hoặc diễn giải cụ thể hơn về cách tính, một công tác có khối lượng được tổng hợp từ các phần khối lượng khác nhau. Bạn vui lòng thể hiện diễn giải ngay dưới công việc :

Cách 3 : Nhập khối lượng theo dạng kích thước cấu kiện :

Trong nhiều trường hợp,bạn muốn nhập khối lượng theo dạng kích thước ( dài x rộng x cao ) để thể hiện rõ ràng trên bảng tiên lượng. Để nhập theo cách này, trong phần tiên lượng bạn chọn ” Kích thước ” để phần mềm chạy ra các cột kích thước, sau đó tiền hành nhập số liệu cho các cột :

Bước 3: ĐIỀU CHỈNH GIÁ VẬT LIỆU VÀ TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN

Nhập giá vật liệu

Sau khi đã chọn các mã và nhập được khối lượng;để điều chính giá vật liệu, bạn chọn sang sheet ” Vật liệu “.Tại đây bạn tiến hành nhập giá vật liệu áp dụng cho dự toán cần làm; ( từ công bố giá, từ báo giá hoặc là giá áp cho công trình )

Dự toán Eta có tính năng gợi ý giá thông báo được nhập từ công bố giá Liên Sở của các tỉnh thành. Để thực hiện vui lòng thực hiện qua các bước sau :

B 1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.

B 2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.

B 3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

 • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
 • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
 • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp

Kết quả sau khi áp giá

Cộng cước vận chuyển vật liệu

Địa bàn tỉnh An Giang hiện tại tính cước vận chuyển theo 2 phần cước : Cước vận chuyển bằng Ô tô và Cước vận chuyển sông

CƯỚC VẬN CHUYỂN BẰNG Ô TÔ

Trên phần mềm dự toán Eta, bạn thao tác như sau :

Trong phần ” Vật liệu” tích chọn ” Cộng cước vận chuyển “, sau đó chọn phần ” Cước ô tô mới “

Nhập cự li vận chuyển,loại đường và loại phương tiện để tính cước

Một số lưu ý khi tính cước vận chuyển bằng Ô tô

 • Với vật liệu được vận chuyển trên nhiều cung đường và loại phương tiện; bạn chọn thêm dòng cước và chọn loại xe,loại đường cũng như cự ly vận chuyển.
 • Dự toán Eta có chức năng sao chép cung đường; cho phép lấy cung đường của vật liệu trên cho vật liệu bên dưới.

Sau khi điền đầy đủ các số liệu,phần mềm sẽ tính ra cước vấn chuyển và cộng thêm vào giá thông báo đã nhập trước đó để tính ra giá hiện trường.

CƯỚC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG ĐƯỜNG SÔNG

Để tính cước Vận chuyển bằng đường sông

Trên phần mềm dự toán Eta, bạn thao tác như sau :

 • Trong sheet vật liệu chọn cộng cước vận chuyển sau đó chọn bảng bảng ‘’ Cước Sông’’
 • Chọn Cách tính ‘’ Mẫu chung’’; phần biểu cước chọn ‘’ AnGiang_2017_CS3498’’

 • Nhập cự li vận chuyển,loại đường và loại phương tiện để tính cước ( tương tự như phần cước vận chuyển bằng ô tô)

Phần tính cước vận chuyển sông cũng hỗ trợ các chức năng như cước vận chuyển ô tô như

 • Sao chép dòng cước giữa các loại vật liệu
 • Ẩn vật tư không tính cước
 • Ẩn, hiện dòng cước

Bước 4 : ÁP GIÁ NHÂN CÔNG 

Đơn giá xây dựng công trình Tỉnh An Giang được xây dựng với giá nhân công theo quyết định 2372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Thời điểm hiện tại mức giá nhân công được ban hành mới theo Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022, do đó ta cần áp lại giá cho phù hợp. Trên phần mềm bạn tiến hành áp dụng như sau :

B1 : Tại phần nhân công, chọn chuột phải, chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.

B2 : Chọn áp theo văn bản và khu vực phù hợp

Bước 5 : ÁP GIÁ CA MÁY THEO BẢNG GIÁ CA MÁY

Đơn giá xây dựng công trình Tỉnh An Giang được xây dựng với giá ca may theo quyết định 2372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.Thời điểm lập dự toán ta cần áp lại giá cho phù hợp. Trên phần mềm bạn tiến hành áp dụng như sau ( có 2 cách):

Cách 1 : Tính trực tiếp

Cách này ta áp dụng cách tính của cá máy được quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD kết hợp với giá nhân công, giá ca máy thời điểm hiện tại để tính toán ra giá 1 ca máy là bao nhiêu tiền. Thực hiện trên phần mềm như sau :

B1: Trong phần ca máy chọn ” Tính trực tiếp “; sau đó chọn sang bảng ” Tính giá CM “

B2: Trong Bảng tính giá CM, bạn áp giá nhân công, nhiên liệu đầu vào để phần mềm tính toán.

Cách 2 : Áp giá cá máy theo Bảng giá ca máy của tỉnh ban hành sau đó tính bù cá máy.

Cách này ta sẽ áp giá ca máy được ban hành theo Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022, sau đó tính bù giá chênh lệch nhiên liệu. Các bước thực hiện như sau :

B1 : Tại phần ca máy, chọn chuột phải rồi chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “, rồi áp theo Quyết định 3061/QĐ-UBND ( chú ý áp dụng đúng vùng lập dự toán.

B2 : Sau khi đã áp được giá vào cột giá TB, ta tiến hành bù giá nhiên liệu; Bạn tích chọn vào ” Bù giá “, rồi chọn sang bảng ” Bù giá ca máy “.

Tại bảng này bạn tích bỏ phần ” Có tính bù thợ lái “

B3 : Tiến hành áp giá gốc và giá hiện tại của nhiên liệu để phần mềm tính bù.

Với giá gốc, bạn để chuột tại cột ” Giá gốc” chọn chuột phải, rồi chọn ” Lắp giá nhiên liệu từ file giá ” sau đó áp giá theo Quyết định số 3061/QĐ-UBND.

Với giá hiện trường, nếu bạn muốn áp giá theo mức giá mình có sẵn, bạn chuột phải, chọn bảng giá nhiên liệu rồi điền vào cột giá HT

Nếu bạn muốn lắp giá do Eta nhập sẵn từ công cáo của tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Bạn chọn chuột phải tại cột giá HT, rồi chọn ” Lắp giá nhiên liệu từ file giá” sau đó chọn theo ngày tháng công bố rồi áp dụng.

Chú ý : Giá công bố theo bảng giá ca máy 3061/QĐ-UBND như sau :

 1. Xăng RON 92: 22.118 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ xăng là 1.02
 2. Diezel 0,05S: 23.155đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ Deizel là 1.03
 3. Điện: 1.864,44 đồng/kwh – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ điện là 1.05

Bước 6 : LẬP BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HANG MỤC THEO TT11/2021/TT-BXD

Trước hết để điều chỉnh bạn chọn phần “Tổng hợp KPHM” sau đó thực hiện qua các bước sau :

B1 : Chọn mẫu bảng

Dự toán Eta cập nhật đầy đủ mẫu bảng “Tổng hợp KPHM” ; người dùng có nhu cầu sử dụng mẫu bảng nào có thể chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thời điểm hiện tại đang thực hiện theo Thông tư 11/2021/TT-BXD nên ta chọn mẫu TT11/2021/TT-BXD. Có thể chọn mẫu Trực tiếp hoặc Bù giá tùy theo mong muốn.

B2 : Chọn loại công trình

Sau khi chọn được mẫu bảng biểu đúng như ý muốn; chọn loại công trình để phần mềm tra cứu các chi phí cho phù hợp.

Cách 1 : Chọn hệ số theo thông tư :

Cách 2 : Tự điều chỉnh hệ số

Trong một số trường hợp, người dùng muốn tự điểu chỉnh các hệ số trên bảng tổng hợp kinh phí cho phù hợp với công trình của mình. Để thực hiện việc điều chỉnh, bạn vui lòng chọn ” Hệ số CPXL” => “Tự điểu chỉnh hệ số” sau đó thực hiện việc điều chỉnh.

Bạn cũng có thể điều chỉnh hệ số nhân công, hệ số ca máy hay hệ số vật liệu tại đây.

Riêng phần chi phí chung bạn có thể lựa chọn tính theo chi phí trực tiếp hoặc theo chi phí nhân công tùy mong muốn :

Bước 7 : LẬP BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THEO THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD

Dự toán Eta đã cập nhật bảng tổng hợp kinh phí . Để thực hiện vui lòng thực hiện qua các bước sau

B1 : Chọn bảng ‘’ Tổng hợp kinh phí ;

B2 : Chọn loại công trình, cấp công trình và các bước thiết kế

B3 : Chọn phần ‘’ Chọn chi phí’’ rồi lược bỏ đi các chi phí không phù hợp, muốn loại bỏ rồi ‘’ Lưu’’LẬP DỰ TOÁN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 MỚI NHẤT

Có thể lưu mẫu bảng với tên khác để lựa chọn cho các lần sau không cần tinh chỉnh lại.

Bước 8 : LƯU, XUẤT BẢN, IN ẤN

Sau khi hoàn thiện bạn có thể chọn Lưu file, in, hoặc xuất ra excel bằng các tính năng trên phần mềm

Trong quá tình thực hiện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ lại với Eta để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ hỗ trợ : Mobile – Zalo : 0916 946 336 ( Trịnh Eta )

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024
 • Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 04/04/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 28/03/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 21/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 14/03/2024
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/03/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 29/02/2024
 • Popup chat chân trang