Đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND

Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình An Giang năm 2021.

Cơ sở ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình An Giang.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Hướng dẫn cập nhật bộ đơn giá tỉnh An Giang năm 2021.

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu của bộ đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021. Bộ đơn giá 2372 tỉnh An Giang gồm 06 phần như sau: (đơn giá xây dựng công trình; đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; đơn giá khảo sát xây dựng; đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; đơn giá thí nghiệm chuyên ngành và đơn giá lắp đặt thiết bị công nghệ. Để tải bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang năm 2021 các bạn thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1: Tải đơn giá.

Mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click vào Menu (Tải đơn giá). Tiếp theo tìm đến tỉnh (An Giang) và Click vào nút (Tải về) đối với máy tính cài phần mềm lần đầu. Hoặc Click vào nút (Cập nhật) đối với máy tính đã cài phần mềm. Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải bộ đơn giá xây dựng công trình An Giang năm 2021.

Bước 2: Chọn đơn giá để sử dụng.

Sau khi đã tải hoặc cập nhật thành công bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 các bạn cần tích chọn các phần đơn giá để sử dụng. Bộ đơn giá tỉnh An Giang được UBND tỉnh ban hành cho 03 vùng cụ thể như sau:

Vùng 2: gồm Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc.

Vùng 3: gồm Thị xã Tân Châu, Các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn.

Vùng 4: gồm Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú.

Khi lập dự toán công trình tại vùng nào bạn tích chọn các phần đơn giá của vùng đó để sử dụng. Vui lòng thực hiện theo hình sau đây.

đơn giá xây dựng công trình An Giang

Một số điểm mới của bộ đơn giá tỉnh An Giang

Bộ đơn giá xây dựng công trình An Giang có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, bộ đơn giá chỉ ban hành cho đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công. Đơn giá vật liệu không được ban hành do đó khi lập dự toán công trình căn cứ theo công bố giá vật liệu xây dựng tại thời điểm lập dự toán để tính toán chi phí vật liệu cho công trình.

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Tiền Giang năm 2023 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Giang
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2022 theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định số 3925/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2022 theo Quyết định số 4272/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2022 theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2022 theo Quyết định số 395/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND
 • HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2022 MỚI NHẤT
 • Call Now Button