Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang năm 2021

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021. Áp dụng theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 trên phần mềm dự toán Eta

Cơ sở để lập lập dự toán xây dựng công trình như sau:

Về định mức áp dụng:

Căn cứ để lập lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 vẫn áp dụng theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng. Như các bạn đã biết hiện tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2021. Tuy nhiên tại thời điểm này chưa có Thông tư thay thế các Thông tư theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019. Do đó hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố vẫn tiếp tục được áp dụng, tham khảo để xác định chi phí đầu tư xây dựng. (theo khoản 5 Điều 44)

Về chi phí vật liệu:

Để xác định chi phí vật liệu cho công trình xây dựng các bạn căn cứ theo các công bố giá vật liệu theo tháng hoặc theo quý mà Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang công bố.

Về chi phí nhân công:

Để lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang năm 2021 các bạn căn cứ theo Quyết định số 219/QĐ-SXD ngày 03/12/2020 của Sở Xây dựng Tiền Giang về công bô đơn giá nhân công xây dựng Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đơn giá nhân công được công bố cụ thể cho 03 vùng như sau: Vùng II (gồm: Thành phố Mỹ Tho, Huyện Châu Thành). Trường hợp công trình xây dựng tại vùng III (gồm: Các thị xã Gò Công, Cai Lậy, Các huyện Chợ Gạo,  Tân Phước); Vùng IV (gồm: Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông) thì điều chỉnh đơn giá ca máy theo vùng tương ứng.

Về chi phí máy thi công

Căn cứ theo Quyết định số 220/QĐ-SXD ngày 03/12/2020 của Sở Xây dựng Tiền Giang về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Giá ca máy được công bố cụ thể cho 03 vùng như sau: Vùng II (gồm: Thành phố Mỹ Tho, Huyện Châu Thành). Trường hợp công trình xây dựng tại vùng III (gồm: Các thị xã Gò Công, Cai Lậy, Các huyện Chợ Gạo,  Tân Phước); Vùng IV (gồm: Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông) thì điều chỉnh đơn giá ca máy theo vùng tương ứng; đồng thời căn cứ theo giá nhiên liệu xăng, dầu tại thời điểm lập dự toán xây dựng công trình để điều chỉnh bù trừ thêm chi phí nhiên liệu cho các loại máy thi công tương ứng.

lập dự toán xây dựng công trình

 

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button