Hướng dẫn tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên dự toán eta

Trong quá trình sử dụng phần mềm dự toán Eta; người sử dùng có thể gặp phải một số trường hợp một số mã máy và thiết bị thi công không hiển thị chi tiết các thành phần của máy như khấu hao; sửa chữa hoặc định mức nhân công; nhiên liệu. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn người sử dụng cách tải bảng giá ca máy trên dự toán eta; từ server về phần mềm dự toán Eta.

Để tải được bảng giá ca máy trên dự toán eta chúng ta xem hình sau:

bảng giá ca máy trên dự toán eta

Kết quả sau khi lấy định mức bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên dự toán eta.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của các tỉnh thành phố được tính toán theo những quy định sau:

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nguyên giá tính toán trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công; của các tỉnh thường được tính theo:

Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010; của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy; và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Tham khảo thêm bảng giá ca máy trên dự toán eta như sau.

Các tin khác
 • Hướng dẫn lập đơn giá xây dựng công trình theo các bộ định mức mới
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng theo nhóm 1 hoặc nhóm 2
 • Hướng dẫn tra mã định mức xây dựng nhanh nhất
 • Hướng dẫn xác định vật liệu chính vật liệu phụ khi lập dự toán
 • Hướng dẫn hiển thị tên đơn giá định mức trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn đổi độ sụt của vữa bê tông cho nhiều công việc cùng một lúc
 • Hướng dẫn xem thuyết minh công việc khi lập dự toán
 • Nội dung mới của nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Hướng dẫn thêm hàm round khi xuất Excel trên dự toán eta
 • Hướng dẫn thêm các chi phí khác vào bảng tổng hợp kinh phí hạng mục
 • Dự toán Eta cập nhật cước vận chuyển tỉnh Nghệ An theo công bố giá hàng Quý
 • Phần mềm dự toán ưu việt dễ sử dụng- Phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn in hồ sơ dự toán công trình với các mẫu khác nhau
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng theo biến động giá xăng dầu
 • Quy định về phụ cấp ăn ca trong các công ty nhà nước theo 26/2016/TT-BLĐTBXH