Hướng dẫn tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên dự toán eta

Trong quá trình sử dụng phần mềm dự toán Eta; người sử dùng có thể gặp phải một số trường hợp một số mã máy và thiết bị thi công không hiển thị chi tiết các thành phần của máy như khấu hao; sửa chữa hoặc định mức nhân công; nhiên liệu. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn người sử dụng cách tải bảng giá ca máy trên dự toán eta; từ server về phần mềm dự toán Eta.

Để tải được bảng giá ca máy trên dự toán eta chúng ta xem hình sau:

bảng giá ca máy trên dự toán eta

Kết quả sau khi lấy định mức bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên dự toán eta.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của các tỉnh thành phố được tính toán theo những quy định sau:

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nguyên giá tính toán trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công; của các tỉnh thường được tính theo:

Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010; của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy; và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Tham khảo thêm bảng giá ca máy trên dự toán eta như sau.

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Bình Định năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng tạm thời đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán Eta năm 2020
 • So sánh định mức thông tư 10/2019/TT-BXD với định mức 1776
 • Khai xuân Canh tý lộc xuân như ý Dự toán Eta khuyến mại 50%
 • Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án
 • Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong dự toán Eta
 • Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 • Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
 • Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng
 • Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng