Hướng dẫn tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên dự toán eta

Trong quá trình sử dụng phần mềm dự toán Eta; người sử dùng có thể gặp phải một số trường hợp một số mã máy và thiết bị thi công không hiển thị chi tiết các thành phần của máy như khấu hao; sửa chữa hoặc định mức nhân công; nhiên liệu. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn người sử dụng cách tải bảng giá ca máy trên dự toán eta; từ server về phần mềm dự toán Eta.

Để tải được bảng giá ca máy trên dự toán eta chúng ta xem hình sau:

bảng giá ca máy trên dự toán eta

Kết quả sau khi lấy định mức bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên dự toán eta.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của các tỉnh thành phố được tính toán theo những quy định sau:

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nguyên giá tính toán trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công; của các tỉnh thường được tính theo:

Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010; của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy; và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Tham khảo thêm bảng giá ca máy trên dự toán eta như sau.

Các tin khác
 • Hướng dẫn in hồ sơ dự toán công trình với các mẫu khác nhau
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng theo biến động giá xăng dầu
 • Quy định về phụ cấp ăn ca trong các công ty nhà nước theo 26/2016/TT-BLĐTBXH
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo quyết định 588/QĐ-BXD
 • Hướng dẫn sử dụng vữa theo Quyết định 1329/QĐ-BXD
 • Tập huấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
 • Cước vận chuyển ô tô tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn cách làm hồ sơ thầu công trình với phần mềm dự toán Eta
 • Cước vận chuyển vật liệu đường thủy tỉnh Bạc Liêu năm 2018
 • Cước vận chuyển vật liệu tỉnh Bạc Liêu năm 2018 theo Công bố 435/SXD-QLXD
 • Cước vận chuyển hàng hóa tỉnh Tây Ninh năm 2017 Quyết định 2768/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Gia Lai năm 2018
 • Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2016
 • Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2016