Hướng dẫn tải đơn giá Hà Tĩnh năm 2018 trên Dự toán Eta 2016

Ngày 20/7/2018 Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá Hà Tĩnh năm 2018. Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán toàn bộ số liệu này.

Tại thời điểm hiện tại duy nhất chỉ có Dự toán Eta đã cập nhật cơ sở dữ liệu này phục vụ cho các cơ quan; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh lập dự toán; thẩm tra dự toán và thanh quyết toán công trình xây dựng. Vậy để tải và sử dụng được đơn giá Hà Tĩnh năm 2018 trên Dự toán Eta. Chúng ta sẽ thực hiện theo hình ảnh sau đây. (Chú ý: đơn giá này được Công ty Eta cung cấp hoàn toàn Miễn phí)

Hướng dẫn tải đơn giá Hà Tĩnh năm 2018 theo Quyết định số 59/QĐ-SXD như sau:

Đơn giá Hà Tĩnh năm 2018

Như hình trên chúng ta thấy chỉ cần 4 bước Click chuột là người sử dụng Dự toán Eta đã có thể tải ngay đơn giá Hà Tĩnh năm 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Quý khách vui lòng liên hệ số máy 0936 565 638 Hoặc 0243 9908038.

Đối với phần mềm Dự toán Eta phiên bản 2012 quý khách thực hiện:

Quyết định số 59/QĐ-SXD

Hướng dẫn sử dụng bộ đơn giá Hà Tĩnh năm 2018

Đơn giá này là cơ sở để các tổ chức; cá nhân có liên quan; tham khảo, áp dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng; dự toán gói thầu xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với các mã hiệu đơn giá sửa đổi trùng với mã hiệu đơn giá quy định tại chương III; IV; V; VI; VII; X; XI trong tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016; thì được sửa đổi (thay thế) bởi các mã hiệu đơn giá trong tập đơn giá này.

Để tải File PDF các tập đơn giá này Quý khách vui lòng Click (Tại đây)

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD
 • Đơn giá sửa chữa Kon Tum 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum theo Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND
 • Đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 theo Quyết định 1219/QĐ-UBND
 • Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 5913/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 2249/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 59/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn sử dụng đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018 theo Quyết định 1774/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2018 theo Quyết định 1774/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình TP Hồ Chí Minh phần bổ sung theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng TP Huế theo Quyết định 1354/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng TP Hồ Chí Minh theo Quyết định 2891/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa Phú Yên 2018 theo Quyết định 131/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 theo Quyết định 132/QĐ-SXD