Hướng dẫn tải đơn giá Hà Tĩnh năm 2018 trên Dự toán Eta 2016

Ngày 20/7/2018 Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá Hà Tĩnh năm 2018. Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán toàn bộ số liệu này.

Tại thời điểm hiện tại duy nhất chỉ có Dự toán Eta đã cập nhật cơ sở dữ liệu này phục vụ cho các cơ quan; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh lập dự toán; thẩm tra dự toán và thanh quyết toán công trình xây dựng. Vậy để tải và sử dụng được đơn giá Hà Tĩnh năm 2018 trên Dự toán Eta. Chúng ta sẽ thực hiện theo hình ảnh sau đây. (Chú ý: đơn giá này được Công ty Eta cung cấp hoàn toàn Miễn phí)

Hướng dẫn tải đơn giá Hà Tĩnh năm 2018 theo Quyết định số 59/QĐ-SXD như sau:

Đơn giá Hà Tĩnh năm 2018

Như hình trên chúng ta thấy chỉ cần 4 bước Click chuột là người sử dụng Dự toán Eta đã có thể tải ngay đơn giá Hà Tĩnh năm 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Quý khách vui lòng liên hệ số máy 0936 565 638 Hoặc 0243 9908038.

Đối với phần mềm Dự toán Eta phiên bản 2012 quý khách thực hiện:

Quyết định số 59/QĐ-SXD

Hướng dẫn sử dụng bộ đơn giá Hà Tĩnh năm 2018

Đơn giá này là cơ sở để các tổ chức; cá nhân có liên quan; tham khảo, áp dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng; dự toán gói thầu xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với các mã hiệu đơn giá sửa đổi trùng với mã hiệu đơn giá quy định tại chương III; IV; V; VI; VII; X; XI trong tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016; thì được sửa đổi (thay thế) bởi các mã hiệu đơn giá trong tập đơn giá này.

Để tải File PDF các tập đơn giá này Quý khách vui lòng Click (Tại đây)

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND