Hướng dẫn tính giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND

Hướng dẫn cách tính giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 áp dụng theo Thông tư 11/2019/TT-BXD. Các bước thực hiện trên phần mềm dự toán Eta như sau:

1. Hướng dẫn tính giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND

Bước 1: Click chuột vào Tab Máy thi công

Bước 2: Tại Sheet Giá ca máy Click chuột vào nút (Tính trực tiếp)

Các bạn vui lòng thực hiện như hình dưới đây

giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND

2. Hướng dẫn lắp đơn giá nhân công thợ điều khiển máy

Bước 3: Click vào Sheet Bảng tính giá CM

Bước 4: Tại Sheet Bảng tính giá CM Click phải chuột vào cột Nguyên giá/Đơn giá sau đó chọn Menu (Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu)

Sau đó phần mềm sẽ hiển thị danh mục đơn giá nhân công điều khiển máy gồm 03 vùng và Cù Lao Chàm. Tùy thuộc file dự toán công trình bạn lập ở vùng nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) để tính tính giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND nhé. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện nhé.

giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND

3. Hướng dẫn lắp giá xăng dầu và điện để tính giá ca máy

Bước 1: Tại Sheet Bảng tính giá CM Click phải chuột vào cột Nguyên giá/Đơn giá sau đó chọn Menu (Lắp giá nhiên liệu từ file giá)

Bước 2: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về)

Các bạn xem hình sau đây để tải giá xăng, dầu và điện về nhé.

giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND

Bước 3: Lắp giá xăng dầu và điện để tính đơn giá ca máy

Sau khi đã tải xong file giá xăng, dầu và điện để tính đơn giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND bạn tiến hành lắp giá nhiên liệu bằng cách Click vào nút (Lắp giá) nhé. Các bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

giá ca máy tỉnh Quảng Nam Quyết định 710/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button