Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

Bấm vào đây xem Video tổng hợp các điểm mới nhất của Thông tư 11/2021/TT-BXD; Thông tư 12/2021/TT-BXD và Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021.

Cách chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021.

Như các bạn đã biết Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 thay thế cho Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Điểm mới của Thông tư này là các nhóm nhân công được gộp lại chỉ còn 04 nhóm thay cho 11 nhóm như trước kia.

Việc chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng của địa phương đã công bố trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này sang đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 sẽ được thực hiện như sau:

1. Đơn giá nhân công của nhóm I: giữ nguyên đơn giá nhân công nhóm 1 đã công bố.

2. Đơn giá nhân công của nhóm II: xác định bằng bình quân số học của đơn giá nhân công các nhóm 2, 3, 4, 5 và 11 đã công bố. 

3. Đơn giá nhân công của nhóm III: xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 6 đã công bố.

4. Đơn giá nhân công của nhóm IV: xác định bằng bình quân số học đơn giá nhân công các nhóm 7, 8, 9 và 10 đã công bố.

5. Đơn giá nhân công của các nhóm nhân công thuộc nhóm nhân công khác (gồm: vận hành tàu, thuyền, thợ lặn, kỹ sư, nghệ nhân): xác định bằng đơn giá nhân công tương ứng đã công bố.

Danh mục các nhóm nhân công xây dựng năm 2021.

TT NHÓM NHÂN CÔNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG
1 Nhóm nhân công xây
dựng
1.1 Nhóm I – Công tác phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị công trình;
– Công tác trồng cỏ các loại;
– Công tác bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu, phụ kiện, cấu kiện xây dựng, phế thải xây dựng các loại;
– Công tác đào, đắp, phá, bốc xúc, san, ủi, bơm, nạo vét, xói hút: bùn, đất, cát, đá, sỏi các loại, phế thải;
– Công tác đóng gói vật liệu rời.
1.2 Nhóm II – Công tác xây dựng không thuộc nhóm I, nhóm III, nhóm IV.
1.3 Nhóm III – Công tác lắp đặt, sửa chữa máy và thiết bị công trình xây dựng, công nghệ xây dựng.
1.4 Nhóm IV – Công tác vận hành máy và thiết bị thi công xây dựng, lái xe các loại.
2 Nhóm nhân công khác
2.1 Vận hành tàu, thuyền – Công tác vận hành tàu, thuyền: Thuyền trưởng, thuyền phó, Thủy thủ, thợ máy, thợ điện, máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II.
2.2 Thợ lặn – Công tác lặn để thực hiện một số công việc dưới nước trong thi công xây dựng.
2.3 Kỹ sư – Trực tiếp thực hiện các công việc khảo sát, thí nghiệm.
2.4 Nghệ nhân – Công tác chế tác đồ gỗ mỹ nghệ; chế tác đồ đá mỹ nghệ; chế tác tượng, biểu tượng

Khung đơn giá nhân công xây dựng mới

Một điểm mới của Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 đó là khung đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của các vùng đã được Bộ Xây dựng nới rộng biên độ. Đồng thời đơn giá nhân công xây dựng giữa các vùng cũng được điều chỉnh tăng cao hơn so với Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Cụ thể như sau:

đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Các tin khác
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021
 • Định mức sửa chữa công trình lưới điện Quyết định 203/QĐ-EVN
 • Call Now Button