Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Văn bản 687/SXD-KTXD

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Văn bản 687/SXD-KTXD, HTKT ngày 09/4/2020 trên phần mềm dự toán Eta. Các bước thực hiện như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bấm vào đây để tải file PDF Văn bản 687/SXD-KTXD, HTKT ngày 09/4/2020

Bước 1. Tải đơn giá tỉnh Sơn La

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click vào Menu (Tải đơn giá). Phần mềm hiển thị ra danh sách đơn giá, định mức các bạn tìm đến tỉnh Sơn La và Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 2: Chọn Định mức 10 để lập dự toán

Bước này rất quan trọng các bạn cần chú ý thực hiện đúng theo hướng dẫn. Theo hướng dẫn của Văn bản 687/SXD-KTXD, HTKT ngày 09/4/2020 thì Về định mức thực hiện theo Thông tư 10/2019/TT-BXD. Để lập dự toán công trình theo định mức 10 trên địa bàn tỉnh Sơn La các bạn cần tích chọn các phần Định mức 10 trên phần mềm và Không chọn các phần đơn giá cũ (chú ý không chọn bộ đơn cũ trước đây). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 3: Tải đơn giá nhân công Sơn La 2020

Theo Văn bản 687/SXD-KTXD, HTKT ngày 09/4/2020 thì việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng sẽ thực hiện theo Quyết định 1869/QĐ-UBND ngày 03/8/2016. Các bạn thực hiện trên dự toán Eta như sau:

1. Click chuột vào Tab Nhân công

2. Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

3. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Xem hình sau đây để thực hiện

Bước 4: Lắp giá nhân công vào file dự toán

Sau khi tải đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Quyết định 1869/QĐ-UBND ngày 03/8/2016. Để lắp đơn giá vào file dự toán công trình các bạn thực hiện như sau:

1. Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

2. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo gồm đơn giá nhân công của 02 vùng theo Quyết định 1869/QĐ-UBND. File dự toán của bạn tại vùng nào thì Click vào nút (Áp dụng). Vui lòng thực hiện như sau để xác định đơn giá nhân công Sơn La 2020 vào file dự toán nhé.

đơn giá nhân công Sơn La 2020

Bước 5: Tải đơn giá ca máy theo Quyết định 2431/QĐ-UBND

Theo Văn bản 687/SXD-KTXD, HTKT ngày 09/4/2020 thì việc áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị thi công thực hiện theo Quyết định 2431/QĐ-UBND ngày 11/10/2016. Các bạn thực hiện như sau để tải đơn giá ca máy về nhé.

1. Click chuột vào Tab Máy thi công

2. Tại Sheet Giá ca máy Click phải chuột vào cột Giá TB, sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

3. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về)

Bước 6: Áp dụng giá ca máy vào file dự toán

1. Tại Sheet Giá ca máy công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

2. Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo gồm 02 file giá ca máy của 02 vùng theo Quyết định 2431/QĐ-UBND. File dự toán của bạn tại vùng nào thì Click vào nút (Áp dụng). Vui lòng thực hiện như sau để lắp giá ca máy và thiết bị thi công vào file dự toán nhé.

đơn giá nhân công Sơn La 2020

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1267/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 2207/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang 2020 theo Quyết định 515/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thanh Hóa năm 2020 Quyết định 2215/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND
 • Giá ca máy Hồ Chí Minh năm 2020 theo văn bản 6321/TTr-SXD-KTXD
 • Giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2020 theo văn bản 6321/TTr-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Sơn La theo Quyết định 1086/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 1087/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 1104/QĐ-SXD
 • Đơn giá ca máy thiết bị thi công Đồng Nai 2020 theo Quyết định 78/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Call Now Button