Một số điểm mới bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/12/2020 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định 667/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang. Bộ đơn giá xây dựng công trình này gồm có 05 phần bao gồm: Đơn giá phần xây dựng; Đơn giá phần lắp đặt; Đơn giá phần khảo sát; Đơn giá phần sửa chữa và Đơn giá phần thí nghiệm chuyên ngành. Bộ đơn giá được xây dựng bởi Phần mềm Dự toán Eta

Một số điểm mới của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

1) Loại bỏ các bậc thợ lẻ

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 667/QĐ-UBND đã loại bỏ toàn bộ các nhân công bậc thợ lẻ như: Nhân công thợ bậc 3,2/7 và Nhân công thợ bậc 3,7/7 thay vào đó là các Nhân công bậc 3,0/7; Nhân công bậc 3,5/7; Nhân công bậc 4,0/7; Nhân công bậc 4,5/7 và Nhân công bậc 5,0/7.

2) Giảm tỷ lệ nhân công trong một số công việc.

Ví dụ: Công tác Bê tông bệ máy sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, Mác 150, Đá 1×2, Mã hiệu AF.11412 theo định mức phần xây dựng 1776 thì định mức nhân công là: 2,41 công/m3. Thì với định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD tỷ lệ chỉ còn là 1,81 công/m3. Do đó Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang mặc dù được xây dựng với mặt bằng chi phí mới nhưng về mặt tổng thể đơn giá lại không cao hơn so với bộ đơn giá cũ trước đây áp dụng theo Quyết định 455/QĐ-UBND. Các bạn xem hình sau để biết chi tiết

bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

3) Phân nhóm nhân công theo công việc cụ thể

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 667/QĐ-UBND đơn giá nhân công được phân nhóm công việc cụ thể.  Ví dụ: Các công việc như Phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị;… sử dụng Nhân công Nhóm 1; các công việc  như Phục vụ công tác đổ bê tông, làm móng; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn; sử dụng Nhân công Nhóm 2 và các công việc như Trát, ốp, lát tường gạch, đá, bê tông, láng nền, lợp mái, trang trí tường, cách âm; Sơn, bả bề mặt tường, kim loại, gỗ; sẽ sử dụng Nhân công Nhóm 3….

4) Giảm thành phần cấp bậc thợ trong công việc

Trong một số công việc thì thành phần cấp bậc thợ đã được giảm từ việc sử dụng Nhân công bậc 3,5/7 xuống sử dụng Nhân công bậc 3,0/7. Hoặc nhân công 3,7/7 xuống 3,5/7 ví dụ như mã hiệu AD.31111; AE.13114….

5) Sử dụng xi măng PCB thay cho xi măng PC

Theo phụ lục cấp phối vữa ban hành trong định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 thì cấp phối vữa bê tông; và cấp phối vữa cho công tác trát, xây sử dụng xi măng PCB30 hoặc xi măng PCB40. Do đó bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 667/QĐ-UBND đã được biên soạn đồng bộ sử dụng cấp phối vữa theo Xi măng PCB. Khi lập dự toán nếu nếu cần sử dụng Xi măng PCB30 thì chỉ cần thêm đuôi (A) vào phía sau mã công tác là người dùng có thể tra được mã công việc theo ý muốn. Các bạn xem hình sau để biết chi tiết nhé.

Ngoài ra bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang còn được biên soạn đầy đủ các Mác vữa từ 150 đến 600 thống nhất cách mã hóa theo Thông tư của Bộ Xây dựng.

6) Bổ sung, biên soạn thêm một số công tác sử dụng cần cẩu bánh xích và cần cẩu bánh hơi

Bộ đơn giá được biên soạn đầy đủ các mã công việc sử dụng các loại cần cẩu khác nhau như: Cần cẩu bánh hơi, Cần cẩu bánh xích… thuận tiện cho việc tra và áp dụng khi lập dự toán công trình. Khi lập dự toán đối với công tác sử dụng cần cẩu bánh xích thì chỉ cần thêm đuôi (X) vào cuối của mã công việc thì phần mềm sẽ thể hiện cho người sử dụng là đơn giá dùng cần cẩu bánh xích.

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Call Now Button