Một số điểm mới bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/12/2020 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định 667/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang. Bộ đơn giá xây dựng công trình này gồm có 05 phần bao gồm: Đơn giá phần xây dựng; Đơn giá phần lắp đặt; Đơn giá phần khảo sát; Đơn giá phần sửa chữa và Đơn giá phần thí nghiệm chuyên ngành. Bộ đơn giá được xây dựng bởi Phần mềm Dự toán Eta

Một số điểm mới của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

1) Loại bỏ các bậc thợ lẻ

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 667/QĐ-UBND đã loại bỏ toàn bộ các nhân công bậc thợ lẻ như: Nhân công thợ bậc 3,2/7 và Nhân công thợ bậc 3,7/7 thay vào đó là các Nhân công bậc 3,0/7; Nhân công bậc 3,5/7; Nhân công bậc 4,0/7; Nhân công bậc 4,5/7 và Nhân công bậc 5,0/7.

2) Giảm tỷ lệ nhân công trong một số công việc.

Ví dụ: Công tác Bê tông bệ máy sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, Mác 150, Đá 1×2, Mã hiệu AF.11412 theo định mức phần xây dựng 1776 thì định mức nhân công là: 2,41 công/m3. Thì với định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD tỷ lệ chỉ còn là 1,81 công/m3. Do đó Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang mặc dù được xây dựng với mặt bằng chi phí mới nhưng về mặt tổng thể đơn giá lại không cao hơn so với bộ đơn giá cũ trước đây áp dụng theo Quyết định 455/QĐ-UBND. Các bạn xem hình sau để biết chi tiết

bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

3) Phân nhóm nhân công theo công việc cụ thể

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 667/QĐ-UBND đơn giá nhân công được phân nhóm công việc cụ thể.  Ví dụ: Các công việc như Phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị;… sử dụng Nhân công Nhóm 1; các công việc  như Phục vụ công tác đổ bê tông, làm móng; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn; sử dụng Nhân công Nhóm 2 và các công việc như Trát, ốp, lát tường gạch, đá, bê tông, láng nền, lợp mái, trang trí tường, cách âm; Sơn, bả bề mặt tường, kim loại, gỗ; sẽ sử dụng Nhân công Nhóm 3….

4) Giảm thành phần cấp bậc thợ trong công việc

Trong một số công việc thì thành phần cấp bậc thợ đã được giảm từ việc sử dụng Nhân công bậc 3,5/7 xuống sử dụng Nhân công bậc 3,0/7. Hoặc nhân công 3,7/7 xuống 3,5/7 ví dụ như mã hiệu AD.31111; AE.13114….

5) Sử dụng xi măng PCB thay cho xi măng PC

Theo phụ lục cấp phối vữa ban hành trong định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 thì cấp phối vữa bê tông; và cấp phối vữa cho công tác trát, xây sử dụng xi măng PCB30 hoặc xi măng PCB40. Do đó bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 667/QĐ-UBND đã được biên soạn đồng bộ sử dụng cấp phối vữa theo Xi măng PCB. Khi lập dự toán nếu nếu cần sử dụng Xi măng PCB30 thì chỉ cần thêm đuôi (A) vào phía sau mã công tác là người dùng có thể tra được mã công việc theo ý muốn. Các bạn xem hình sau để biết chi tiết nhé.

Ngoài ra bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang còn được biên soạn đầy đủ các Mác vữa từ 150 đến 600 thống nhất cách mã hóa theo Thông tư của Bộ Xây dựng.

6) Bổ sung, biên soạn thêm một số công tác sử dụng cần cẩu bánh xích và cần cẩu bánh hơi

Bộ đơn giá được biên soạn đầy đủ các mã công việc sử dụng các loại cần cẩu khác nhau như: Cần cẩu bánh hơi, Cần cẩu bánh xích… thuận tiện cho việc tra và áp dụng khi lập dự toán công trình. Khi lập dự toán đối với công tác sử dụng cần cẩu bánh xích thì chỉ cần thêm đuôi (X) vào cuối của mã công việc thì phần mềm sẽ thể hiện cho người sử dụng là đơn giá dùng cần cẩu bánh xích.

Các tin khác
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông Quý III/2020
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020
 • Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Văn bản số 152/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP Copy
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2021
 • Call Now Button