Những điểm mới của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2021

Ngày 29/01/2021 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định 305/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bộ đơn giá nêu trên được tính toán trên phần mềm dự toán Eta bao gồm 05 phần như sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai
 • Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Lào Cai
 • Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Lào Cai
 • Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Lào Cai
 • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành tỉnh Lào Cai

I. Cơ sở xác định bộ đơn giá xây dựng công trình

1. Về định mức áp dụng:

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng

Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

II. Cơ cấu chi phí trong bộ đơn giá gồm:

1. Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá xây dựng công trình được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng do Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai công bố tại thời điểm Quý III năm 2020. Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường. Mức giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho Vùng II (gồm: thành phố Lào Cai) theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. Trường hợp công trình xây dựng tại Vùng III (Các huyện Bảo Thắng, Sa pa), Vùng IV (Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn) thì được điều chỉnh giá nhân công theo vùng tương ứng. (bù trừ trực tiếp)

3. Chi phí máy thi công:

Chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho Vùng II (gồm: thành phố Lào Cai), theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. Trường hợp công trình xây dựng tại Vùng III (Các huyện Bảo Thắng, Sa pa), Vùng IV (Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn) thì được điều chỉnh giá ca máy theo vùng tương ứng

III. Một số điểm mới của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2021 như sau:

1. Về sử dụng Xi măng cho các công tác bê tông và xây, trát

Bộ đơn giá được biên soạn sử dụng hoàn toàn là Xi măng PCB30 và Xi măng PCB40 theo phụ lục cấp phối vữa ban hành trong định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Các mác vữa bê tông được biên soạn đầy đủ hơn từ mác vữa 150 đến mác vữa 600. Đối với các công tác sử dụng Xi măng PCB30 sẽ được thêm đuôi (A) sau mã hiệu công việc.

bộ đơn giá xây dựng

2. Biên soạn thêm các công tác sử dụng cần cẩu bánh hơi và cần cẩu bánh xích.

Bộ đơn giá xây dựng công trình được lập cho 02 loại công tác. Tùy thuộc vào điều kiện thi công, biện pháp thi công khi lập dự toán công trình đối với công tác có sử dụng cần cẩu bánh xích thì chỉ cần thêm đuôi (X) sau mã hiệu công việc.

bộ đơn giá xây dựng

3. Các công việc được phần nhóm chi tiết, rõ ràng hơn.

Nhân công Nhóm 1: thực hiện các Các công việc như Phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị;…Nhân công Nhóm 2: thực hiện các công việc  như Phục vụ công tác đổ bê tông, làm móng; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn…

4. Giảm hao phí định mức

Rất nhiều công việc đã được Bộ Xây dựng điều chỉnh giảm tỷ lệ định mức về vật liệu, nhân công và máy thi công. Thậm chí giảm cả về thành phần cấp bậc thợ. Ví dụ như mã hiệu AD.31111; AE.13114….Nhân công bậc 3,5/7 xuống sử dụng Nhân công bậc 3,0/7. Còn về tỷ lệ định mức có những công việc giảm đến 1/3 hao phí. Ví dụ Mã hiệu AF.11412 theo định mức phần xây dựng 1776 thì định mức nhân công là: 2,41 công/m3. Thì với định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD tỷ lệ chỉ còn là 1,81 công/m3.

Trên đây là một số điểm mới của bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021. Xin lưu ý quý khách bộ đơn giá này được lập và tính toán trên phần mềm eta do đó đảm bảo chính xác tuyệt đối về cơ sở dữ liệu. Khi sử dụng dự toán eta quý khách không cần phải kiểm tra trên sách.

Các tin khác
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông Quý III/2020
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020
 • Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Văn bản số 152/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP Copy
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2021
 • Call Now Button