Những điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình được ban hành theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

Vậy định mức dự toán xây dựng công trình là gì?

Theo khoản 3 Điều 13 của Nghị định 68/2019/NĐ-CP thì Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; điều kiện thi công của dự án và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình.

Những điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình gồm:

1. Cơ chế quản lý định mức dự toán xây dựng công trình từ công bố để tham khảo sang ban hành áp dụng.  Quy định về áp dụng; áp dụng có điều chỉnh; xây dựng mới theo tiêu chí (thành phần công việc; quy trình; biện pháp; điều kiện; công nghệ thi công; yêu cầu kỹ thuật…).

2. Quy định cơ sở, quy trình các bước xác định định mức dự toán xây dựng công trình theo phân loại công trình xây dựng (phân loại công trình; danh mục công tác; danh mục định mức; căn cứ; thành phần công việc; nguồn số liệu; tính toán hao phí)

3. Quy định phương pháp xác định định mức cơ sở phù hợp với yêu cầu công nghệ, điều kiện thi công, quy trình thực hiện hoàn thành sản phẩm xây dựng.

4. Tổ chức theo dõi, khảo sát, xây dựng các định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng.

5. Tổ chức rà soát thường xuyên và ban hành theo định kỳ 02 năm/lần.

định mức dự toán xây dựng công trình

 

Các tin khác
 • Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án
 • Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong dự toán Eta
 • Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 • Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
 • Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng
 • Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm dự toán eta 12 tháng Miễn phí
 • Tặng phần mềm dự toán eta bản quyền cho các trường Đại học
 • Hướng dẫn lập dự toán ngành điện theo định mức 4970 Hải Phòng
 • Hướng dẫn lập dự toán ngành điện trên địa bàn tp Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn lập dự toán đơn giá ngành điện thành phố Cần Thơ
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình ngành điện trên địa bàn tp Đà Nẵng
 • Hướng dẫn áp dụng định mức 4970 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 15 bước cơ bản để lập dự toán công trình xây dựng trên phần mềm eta