Những điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình được ban hành theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

Vậy định mức dự toán xây dựng công trình là gì?

Theo khoản 3 Điều 13 của Nghị định 68/2019/NĐ-CP thì Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; điều kiện thi công của dự án và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình.

Những điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình gồm:

1. Cơ chế quản lý định mức dự toán xây dựng công trình từ công bố để tham khảo sang ban hành áp dụng.  Quy định về áp dụng; áp dụng có điều chỉnh; xây dựng mới theo tiêu chí (thành phần công việc; quy trình; biện pháp; điều kiện; công nghệ thi công; yêu cầu kỹ thuật…).

2. Quy định cơ sở, quy trình các bước xác định định mức dự toán xây dựng công trình theo phân loại công trình xây dựng (phân loại công trình; danh mục công tác; danh mục định mức; căn cứ; thành phần công việc; nguồn số liệu; tính toán hao phí)

3. Quy định phương pháp xác định định mức cơ sở phù hợp với yêu cầu công nghệ, điều kiện thi công, quy trình thực hiện hoàn thành sản phẩm xây dựng.

4. Tổ chức theo dõi, khảo sát, xây dựng các định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng.

5. Tổ chức rà soát thường xuyên và ban hành theo định kỳ 02 năm/lần.

định mức dự toán xây dựng công trình

 

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 132/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thi công Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1267/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 2207/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang 2020 theo Quyết định 515/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thanh Hóa năm 2020 Quyết định 2215/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND
 • Giá ca máy Hồ Chí Minh năm 2020 theo văn bản 6321/TTr-SXD-KTXD
 • Giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2020 theo văn bản 6321/TTr-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Sơn La theo Quyết định 1086/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 1087/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Call Now Button