Những điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình được ban hành theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

Vậy định mức dự toán xây dựng công trình là gì?

Theo khoản 3 Điều 13 của Nghị định 68/2019/NĐ-CP thì Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; điều kiện thi công của dự án và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình.

Những điểm mới của định mức dự toán xây dựng công trình gồm:

1. Cơ chế quản lý định mức dự toán xây dựng công trình từ công bố để tham khảo sang ban hành áp dụng.  Quy định về áp dụng; áp dụng có điều chỉnh; xây dựng mới theo tiêu chí (thành phần công việc; quy trình; biện pháp; điều kiện; công nghệ thi công; yêu cầu kỹ thuật…).

2. Quy định cơ sở, quy trình các bước xác định định mức dự toán xây dựng công trình theo phân loại công trình xây dựng (phân loại công trình; danh mục công tác; danh mục định mức; căn cứ; thành phần công việc; nguồn số liệu; tính toán hao phí)

3. Quy định phương pháp xác định định mức cơ sở phù hợp với yêu cầu công nghệ, điều kiện thi công, quy trình thực hiện hoàn thành sản phẩm xây dựng.

4. Tổ chức theo dõi, khảo sát, xây dựng các định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng.

5. Tổ chức rà soát thường xuyên và ban hành theo định kỳ 02 năm/lần.

định mức dự toán xây dựng công trình

 

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 292/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 391/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bình Định năm 2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2021 theo Quyết định 2405/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2021 theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL
 • Tổng hợp công bố đơn giá ca máy năm 2021 theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021 Theo Quyết định số 93/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 2430/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021
 • Cài bổ sung NET Flame work 4.0 cho máy Window 7 khi sử dụng dự toán Eta
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
 • Bảng giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 3813/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 255/QĐ-SXD
 • Call Now Button