Phần mềm Dự toán Eta công cụ tính đơn giá Bình Định theo Văn bản 5522/UBND-KTN

Ngày 27/12/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình kèm theo Văn bản 5522/UBND-KTN – Phần xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định; theo Văn bản 5522/UBND-KTN. Để sử dụng được đơn giá này Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Hướng dẫn tải và sử dụng Văn bản 5522/UBND-KTN; trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Văn bản 5522/UBND-KTN

Đơn giá xây dựng công trình theo Văn bản 5522/UBND-KTN; – Phần xây dựng gồm các chi phí sau:

a) Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài Chính; Xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Bình Định tại thời điểm tháng 08 năm 2013 chưa có thuế giá trị gia tăng.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá đã tính với mức lương tối thiểu vùng IV là 1.650.000 đồng/tháng; cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; của Chính phủ; phụ cấp lưu động ở mức 20% lương tối thiểu vùng; một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc. Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày/tháng.

c) Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công; bố kèm theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Công bố số 5521/UBND-KTN; ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định.

XEM THÊM CÁC ĐƠN GIÁ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH TẠI ĐÂY

Quyết định 6292/QĐ-UBND-KTN về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần xây dựng

Văn bản số 4941/UBND-KTN về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần khảo sát;

Văn bản số 4942/UBND-KTN về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Văn bản số 4943/UBND-KTN về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:
Số điện thoại hỗ trợ và đặt mua: 1900636314 – 0243 9908038 – 0936 565 638 (Mr Hoàn)
Fanpage chính thức tại địa chỉ: http://facbook.com/phanmemdutoan
Blog: https://dutoancongtrinh.blogspot.com/

Các tin khác
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bạc Liêu năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Popup chat chân trang