Quyết định số 1091/QĐ-BXD định mức dự toán phần xây dựng bổ sung

Ngày 26/12/2011 Bộ Xây dựng đa ban hành Quyết định số 1091/QĐ-BXD về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.

Quyết định số 1091/QĐ-BXD định mức dự toán phần xây dựng bổ sung gồm các nội dung sau:

Điều 1 của Quyết định

Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này, bổ sung vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng đã được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2 của Quyết định:

Quyết định số 1091/QĐ-BXD về định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng sổ sung theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD, của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2011 phục vụ cho công tác lập, thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình văn hóa…

Liên hệ với Công ty cổ phần tin học Eta để được hỗ trợ cài đặt Phần mềm Dự toán Eta miễn phí qua số máy 0243 9908038 hoặc 0936 565 638

Fanpage chính thức của Công ty cổ phần tin học Eta tại đây

Các tin khác
 • File PDF Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định 2680/QĐ-UBND
 • Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta
 • Đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND trên Dự toán Eta
 • Thông báo cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn 2018
 • Phần mềm Dự toán Eta cập nhật Đơn giá XDCT Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật Bảng giá ca máy Lạng Sơn theo Quyết định 788/QĐ-UBND
 • Định mức quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định 550/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
 • Đơn giá Phần lắp đặt tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 106/QĐ-UBND – Dự toán Eta
 • Dự toán Eta cập nhật Đơn giá XDCT TP Huế theo Quyết định 2844/QĐ-UBND
 • Phần mềm Dự toán Eta công cụ tính đơn giá Bình Định theo Văn bản 5522/UBND-KTN
 • Dự toán Eta lập bộ đơn giá tỉnh Bình Định theo Quyết định 6292/QĐ-UBND-KTN
 • Dự toán Eta lập đơn giá tỉnh Hòa Bình theo Văn bản 1563/UBND-CNXD
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật Quyết định 3084/QĐ-UBND đơn giá XDCT tỉnh Long An
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 105/QĐ-UBND