Quyết định số 2675/QĐ-UBND đơn giá phần xây dựng tỉnh Nam Định

Ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Nam Định bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định gồm 07 phần cụ thể như sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND;
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND;
 • Đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND;
 • Đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND;
 • Đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt theo Quyết định số 2678/QĐ-UBND;
 • Đơn giá xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND;
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị theo Quyết định số 33/QĐ-UBND;

Chi phí vật liệu tính toán trong Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định; theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND:

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài Chính – Xây dựng; và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Nam Định tại thời điểm quý I năm 2014; chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công:

Mức lương tối thiểu vùng tính trong bảng giá nhân công được tính với mức lương áp dụng trên địa bàn vùng IV; (địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định); là 1.650.000 đồng/tháng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012; của Chính phủ.

Mức lương cơ sở được tính với mức 1.150.000 đồng/tháng; theo quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP; ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Chi phí máy thi công tính toán trong Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định; theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND như sau:

Chi phí máy thi công; trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; công bố kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; của UBND tỉnh Nam Định cụ thể như sau:

Đơn giá nhiên liệu năng lượng (chưa bao gồm VAT):

 • Giá điện: 1.278,18 đ/kwh.
 • Giá Dầu Diesel: 20.500 đ/lít.
 • Giá Xăng RON 92: 22.445,45 đ/lít.
 • Giá Dầu ma zút: 16.690,91 đ/lít.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định; ban hành kèm theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND; được tính toán dựa trên Phần mềm Dự toán Eta; toàn bộ dữ liệu gốc của bộ đơn giá đã được tích hợp sẵn trong phần mềm dự toán Eta; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND; vui lòng xem tại đây (hoặc xem theo hình ảnh đính kèm để thực hiện)Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định

 

Các tin khác
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bạc Liêu năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Popup chat chân trang