Quyết định 455/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

Ngày 15/12/2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định 455/QĐ-UBND về việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang.

Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang gồm 07 phần:

 • Phần 1: Đơn giá xây dụng công trình
 • Phần 2: Đơn giá lắp đặt trong xây dựng.
 • Phần 3: Đơn giá sửa chữa xây dựng
 • Phần 4: Đơn giá khảo sát xây dựng
 • Phần 5: Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 • Phần 6: Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.
 • Phần 7: Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang công bố kèm theo Quyết định 455/QĐ-UBND; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo; sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định 455/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018; và thay thế Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 455/QĐ-UBND; được tính toán dựa trên Phần mềm Dự toán Eta; toàn bộ dữ liệu gốc của bộ đơn giá đã được tích hợp sẵn trong phần mềm dự toán Eta; phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hiện nay Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang; vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải về sử dụng.Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

Thông tin liên hệ vui lòng gọi số: 0243 990 8038 – 1900 63 63 14 hoặc 0936 565 638 để được hỗ trợ.

Để tải File PDF chính thức quý khách vui lòng Click vào đây (Password để giải nén là: phanmemdutoaneta)

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang