Quyết định số 588/QĐ-BXD định mức phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Ngày 29/05/2014 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-BXD về Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 588/QĐ-BXD định mức phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) gồm những nội dung sau:

 • Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong tập định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

 • Mức hao phí lao đng:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

 • Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị trực tiếp thực hiện thi công bao gồm cả máy và thiết bị chính, phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Kết cấu tập định mức dự toán theo Quyết định số 588/QĐ-BXD định mức dự toán phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 3 chương.

Stt

Nhóm, loại công tác xây dựng

Mã hiệu định mức 1776/BXD-VP

Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

1

Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (Không sử dụng dung dịch khoan)

Thay thế AC.31110 ¸AC.31524

AC.31110  ¸ AC.31445

2

Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan)

Thay thế AC.32111 ¸AC.32722

AC.32110  ¸ AC.32445

3

Bơm dung dịch Polymer chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc Barrette

Bổ sung

AC.32900

CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC

4

Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết chân không có màng kín khí

Bổ sung

AL.16200

5

Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết chân không có màng kín khí

Bổ sung

AL.16300

6

Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét

Bổ sung

AL.16410

7

Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite

Bổ sung

AL.16420

số 8

Đào phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng

Sửa đổi

AL.54200

CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG BẰNG Ô TÔ

9

Bốc xếp các loại vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công

Bổ sung

AM.11000

10

Bốc xếp các loại vật liệu khác bằng thủ công

Bổ sung

AM.12000

11

Bốc xếp cấu kiện bê tông, trọng lượng P£200kg bằng thủ công

Bổ sung

AM.13000

12

Bốc xếp cấu kiện bê tông bằng cơ giới

Bổ sung

AM.14000

13

Vận chuyển các loại vật liệu bằng thủ công

Bổ sung

AM.21000

14

Vận chuyển cát, đá dăm bằng ô tô tự đổ

Bổ sung

AM.22000

15

Vận chuyển xi măng bao, sắt thép bằng ô tô vận tải thùng

Bổ sung

AM.23000

16

Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P £200kg bằng ô tô vận tải thùng

Bổ sung

AM.31000

17

Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng

Bổ sung

AM.32000

18

Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng

Bổ sung

AM.33000

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) theo Quyết định số 588/QĐ-BXD phục vụ cho công tác lập, thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựngcông trình giao thông, công trình văn hóa…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại Quyết định số 588/QĐ-BXD hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.

Các tin khác
 • File PDF Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định 2680/QĐ-UBND
 • Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta
 • Đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND trên Dự toán Eta
 • Thông báo cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn 2018
 • Phần mềm Dự toán Eta cập nhật Đơn giá XDCT Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật Bảng giá ca máy Lạng Sơn theo Quyết định 788/QĐ-UBND
 • Định mức quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định 550/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
 • Đơn giá Phần lắp đặt tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 106/QĐ-UBND – Dự toán Eta
 • Dự toán Eta cập nhật Đơn giá XDCT TP Huế theo Quyết định 2844/QĐ-UBND
 • Phần mềm Dự toán Eta công cụ tính đơn giá Bình Định theo Văn bản 5522/UBND-KTN
 • Dự toán Eta lập bộ đơn giá tỉnh Bình Định theo Quyết định 6292/QĐ-UBND-KTN
 • Dự toán Eta lập đơn giá tỉnh Hòa Bình theo Văn bản 1563/UBND-CNXD
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật Quyết định 3084/QĐ-UBND đơn giá XDCT tỉnh Long An
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 105/QĐ-UBND