Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta sẽ sớm cập nhật Thông tư 16/2019/TT-BXD phục vụ cho công tác lập và thẩm tra dự toán công trình trong thời gian sắp tới. Quý khách vui lòng theo dõi để tiện cập nhật về sử dụng.

Bấm vào đây để tải file PDF Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nội dung của Thông tư 16/2019/TT-BXD như sau:

Thông tư này gồm có 04 chương 10 Điều và 03 phụ lục hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với các dự án s dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định s 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định s 68/2019/NĐ-CP).

Một số thông tư các bạn cần biết như sau

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tải về (tại đây)

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Tải về (tại đây)

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Tải về (tại đây)

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Tải về (tại đây)

Thông tư 16/2019/TT-BXD

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Bình Định năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng tạm thời đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán Eta năm 2020
 • So sánh định mức thông tư 10/2019/TT-BXD với định mức 1776
 • Khai xuân Canh tý lộc xuân như ý Dự toán Eta khuyến mại 50%
 • Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong dự toán Eta
 • Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 • Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
 • Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng
 • Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm dự toán eta 12 tháng Miễn phí