Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta sẽ sớm cập nhật Thông tư 16/2019/TT-BXD phục vụ cho công tác lập và thẩm tra dự toán công trình trong thời gian sắp tới. Quý khách vui lòng theo dõi để tiện cập nhật về sử dụng.

Bấm vào đây để tải file PDF Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nội dung của Thông tư 16/2019/TT-BXD như sau:

Thông tư này gồm có 04 chương 10 Điều và 03 phụ lục hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với các dự án s dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định s 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định s 68/2019/NĐ-CP).

Một số thông tư các bạn cần biết như sau

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tải về (tại đây)

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Tải về (tại đây)

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Tải về (tại đây)

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Tải về (tại đây)

Thông tư 16/2019/TT-BXD

Các tin khác
 • Giá ca máy thi công xây dựng Khánh Hòa năm 2020 theo Quyết định 697/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam năm 2020 theo Quyết định 706/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Khánh Hòa năm 2020 Quyết định 698/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đắk Nông năm 2020 Văn bản 359/SXD-KT&QLHĐXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội 2462/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thái Nguyên năm 2020 Quyết định 891/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020 theo 578/SXD-KTVLXD
 • Hướng dẫn đăng ký phần mềm dự toán eta bản quyền miễn phí 30 ngày
 • Đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2020 theo Quyết định 780/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Phú Thọ năm 2020 theo Công bố 418/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hòa Bình năm 2020 Văn bản 747/SXD-QLXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Ninh Bình năm 2020
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công bố 292/SXD-KT&VLXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Công bố 486/SXD-QLXD
 • Call Now Button