Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Ngày 14/7/2020 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 gồm 06 phần như sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 1901/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 1902/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 1903/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 1906/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 1905/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 1904/QĐ-UBND

Cơ sở xác định bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định mức áp dụng:

Căn cứ theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

Cơ cấu chi phí của bộ đơn giá gồm:

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá được tính theo giá vật liệu theo giá vật liệu xây dựng trung bình các tháng của năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Sở Xây dựng công bố (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo giá thị trường

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công tính trong bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tính theo Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy và thiết thi công trong bộ đơn giá được xác định theo Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hướng dẫn tải bộ đơn giá trên phần mềm dự toán Eta

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được cập nhật đầy đủ trong phần mềm dự toán Eta. Để sử dụng được bộ đơn giá các bạn thực hiện như hướng dẫn ở hình sau đây:

giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định 3550/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 549/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3027/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá XDCT Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Call Now Button