Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta

Ngày 08/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 377/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo Quyết định 377/QĐ-UBND. Để sử dụng được đơn giá này Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Quyết định 377/QĐ-UBND

Cơ sở xác định Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo Quyết định 377/QĐ-UBND.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009; của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính; viễn thông;

Văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009; của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông;

XEM THÊM CÁC ĐƠN GIÁ KHÁC CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRÊN DỰ TOÁN ETA TẠI ĐÂY

Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các tin khác
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD
 • Đơn giá sửa chữa Kon Tum 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum theo Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND
 • Đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 theo Quyết định 1219/QĐ-UBND
 • Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 5913/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 2249/QĐ-UBND