Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta

Ngày 08/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 377/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo Quyết định 377/QĐ-UBND. Để sử dụng được đơn giá này Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Quyết định 377/QĐ-UBND

Cơ sở xác định Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo Quyết định 377/QĐ-UBND.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009; của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính; viễn thông;

Văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009; của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông;

XEM THÊM CÁC ĐƠN GIÁ KHÁC CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRÊN DỰ TOÁN ETA TẠI ĐÂY

Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các tin khác
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định 1106/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định 1105/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD