Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta

Ngày 08/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 377/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo Quyết định 377/QĐ-UBND. Để sử dụng được đơn giá này Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Quyết định 377/QĐ-UBND

Cơ sở xác định Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo Quyết định 377/QĐ-UBND.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009; của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính; viễn thông;

Văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009; của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông;

XEM THÊM CÁC ĐƠN GIÁ KHÁC CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRÊN DỰ TOÁN ETA TẠI ĐÂY

Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND