Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta

Ngày 08/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 377/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo Quyết định 377/QĐ-UBND. Để sử dụng được đơn giá này Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Quyết định 377/QĐ-UBND

Cơ sở xác định Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo Quyết định 377/QĐ-UBND.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009; của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính; viễn thông;

Văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009; của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính; viễn thông;

XEM THÊM CÁC ĐƠN GIÁ KHÁC CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRÊN DỰ TOÁN ETA TẠI ĐÂY

Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang trên Dự toán Eta
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 838/QÐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 840/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2436/QĐ-UBND
 • Danh sách các tỉnh công bố đơn giá sửa chữa theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Danh sách các tỉnh đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu
 • Tổng hợp các định mức đơn giá công trình điện
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật định mức khảo sát 1354 cho tỉnh Cao Bằng
 • Dự toán Eta cập nhật Đơn giá Thí nghiệm vật liệu Hải Phòng 2018 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá sửa chữa Hải Phòng 2018 theo Quyết định 980/QĐ-UBND
 • File PDF Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định 2680/QĐ-UBND
 • Đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND trên Dự toán Eta