Đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang năm 2018 Quyết định 767/QĐ-UBND

Ngày 05/12/2018 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành bộ đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang năm 2018; theo Quyết định 767/QĐ-UBND. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu của bộ đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho việc lập dự toán công trình đường dây tải điện; và lắp đặt trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chú ý: Bạn vui lòng cập nhật phần mềm Dự toán Eta lên phiên bản mới nhất năm 2018 để sử dụng bộ đơn giá này nhé. Click vào đây để tải phiên bản mới nhất.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang theo Quyết định 767/QĐ-UBND.

đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang

Cơ sở xác định đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang năm 2018.

Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện; và lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương

Nội dung của đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang theo Quyết định 767/QĐ-UBND.

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang được tính tại thành phố Bắc Giang thời điểm tháng 7/2018; theo Công bố số 07/CBGVLXD-LS ngày 31/7/2018; của Liên Sở Xây dựng – Tài chính và Công văn số 2003/STC-QLGCS ngày 09/11/2018; của Sở Tài chính về việc thống nhất giá vật liệu xây dựng để lập Đơn giá công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Chi phí nhân công:

Đơn giá nhân công tính toán trong Bộ đơn giá này được áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn thành phố Bắc Giang; công bố tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016; của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó, mức lương cơ sở đầu vào là: 2.154.000 đồng/tháng

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang được tính theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Trong đó: Đơn giá nhiên liệu (mức giá chưa bao gồm thuế VAT):

+ Điện: 1.720,65 đồng/kwh.

+ Dầu diesel: 17.191 đồng/lít.

Chi tiết về công bố đơn giá đường dây và trạm biến áp Bắc Giang năm 2018 như sau:

Quyết định 767/QĐ-UBND

Quyết định 767/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND