Đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 theo Quyết định 1219/QĐ-UBND

Ngày 12/7/2018 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định 1219/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018.

Đơn giá này là cơ sở để xác định chi phí khảo sát xây dựng trong tổng mức đầu tư dự toán công trình; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hiện nay phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018. Quý khách nhanh chóng tải về để sử dụng (hoàn toàn Miễn phí).

Hướng dẫn tải đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 theo Quyết định 1219/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018

Quyết định 1219/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký; và thay thế đơn giá khảo sát theo Quyết định 1623/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh.

Cơ sở xác định đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 gồm:

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Các chi phí trong đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Sở Xây dựng; và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại thời điểm  quý I/2018 chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 được xác định theo hướng dẫn tại thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Mức lương cơ sở đầu vào vùng III là 2.154.000 đồng/tháng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng  IV có mức lương cơ sở là 2.050.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0,952.

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng.

Nhóm lương, cấp bậc, hệ số lương và mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công thợ điều khiển máy xác định theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (mức lương cơ sở đầu vào vùng III là 2.154.000 đồng/tháng).

Giá nhiên liệu, năng lượng lấy theo giá nhiên liệu trung bình Quý I năm 2018 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo các báo giá của Tổng công ty xăng dầu (Xăng: 17.083 đồng/lít; Dầu diezel: 14.571 đồng/lít; Điện: 1.721 đồng/kwh).

Chi tiết về Quyết định 1219/QĐ-UBND như sau:

Quyết định 1219/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD
 • Đơn giá sửa chữa Kon Tum 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum theo Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND