Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018

Ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 1492/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh theo Quyết định 1492/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018; và thay thế Quyết định 807/UBND-XDCB ngày 05/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018 như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình – phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017;

Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh theo Quyết định 1492/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Xây dựng – Tài chính; và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm qúy IV/2016; chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Mức lương cơ sở đầu vào xác định theo vùng II là 2.250.000 đồng/tháng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.100.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0,933

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh được tính theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết về Quyết định 1492/QĐ-UBND vui lòng tải về (Tại đây)

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Call Now Button