Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 kèm theo Công bố 5443/UBND-KT. Tập đơn giá này được tính toán trên phần mềm Dự toán Eta. Hiện nay toàn bộ cơ sở dữ liệu gốc đã được update lên mạng. Quý khách hàng nhanh chóng tải về để sử dụng.

Click chuột vào đây để tải File PDF công bố đơn giá

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT như sau:

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 như sau:

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT gồm 4 chương:

 • Chương I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình
 • Chương II: Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình
 • Chương III: Công tác sử a chữa công trình giao thông trong đô thi ̣
 • Chương IV: Công tác bảo dưỡng công trı̀nh giao thông trong đô thị.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND