Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 kèm theo Công bố 5443/UBND-KT. Tập đơn giá này được tính toán trên phần mềm Dự toán Eta. Hiện nay toàn bộ cơ sở dữ liệu gốc đã được update lên mạng. Quý khách hàng nhanh chóng tải về để sử dụng.

Click chuột vào đây để tải File PDF công bố đơn giá

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT như sau:

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 như sau:

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT gồm 4 chương:

 • Chương I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình
 • Chương II: Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình
 • Chương III: Công tác sử a chữa công trình giao thông trong đô thi ̣
 • Chương IV: Công tác bảo dưỡng công trı̀nh giao thông trong đô thị.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD