Cập nhật đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD phục vụ cho việc lập dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựng; sửa chữa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để sử dụng được đơn giá này; Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018

Đơn giá này được tính toán trên phần mềm dự toán Eta và được lập trên cơ sở định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng đã được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 1149/QĐ-BXD. Nhưng do hiện nay UBND tỉnh Hải Dương chưa xây dựng và công bố tập đơn giá này; nên Dự toán Eta dựa vào Định mức của Bộ xây dựng để tính toán bộ đơn giá giúp cho người sử dụng lập dự toán được nhanh chóng thuận tiện.

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 chỉ mang tính chất tham khảo trong quá trình chờ UBND tỉnh Hải Dương công bố chính thức; do đó Quý khách hàng cân nhắc khi sử dụng.

Cơ sở tính toán đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 được Dự toán Eta tính như sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá được lấy theo cơ sở của các tập đơn giá đã được ban hành theo các Quyết định số 2330/QĐ-UBND; Quyết định số 2332/QĐ-UBND; Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

Chi phí nhân công:

Mức lương đầu vào tính trong đơn giá này là 2.000.000 đồng/tháng; căn cứ theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016.

Chi phí máy thi công:

Chi phí cấu thành đơn giá máy thi công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018; được tính toán theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23/8/2016.

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND