Cập nhật đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD phục vụ cho việc lập dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựng; sửa chữa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để sử dụng được đơn giá này; Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018

Đơn giá này được tính toán trên phần mềm dự toán Eta và được lập trên cơ sở định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng đã được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 1149/QĐ-BXD. Nhưng do hiện nay UBND tỉnh Hải Dương chưa xây dựng và công bố tập đơn giá này; nên Dự toán Eta dựa vào Định mức của Bộ xây dựng để tính toán bộ đơn giá giúp cho người sử dụng lập dự toán được nhanh chóng thuận tiện.

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 chỉ mang tính chất tham khảo trong quá trình chờ UBND tỉnh Hải Dương công bố chính thức; do đó Quý khách hàng cân nhắc khi sử dụng.

Cơ sở tính toán đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 được Dự toán Eta tính như sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá được lấy theo cơ sở của các tập đơn giá đã được ban hành theo các Quyết định số 2330/QĐ-UBND; Quyết định số 2332/QĐ-UBND; Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

Chi phí nhân công:

Mức lương đầu vào tính trong đơn giá này là 2.000.000 đồng/tháng; căn cứ theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016.

Chi phí máy thi công:

Chi phí cấu thành đơn giá máy thi công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018; được tính toán theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23/8/2016.

Các tin khác
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh năm 2018 theo Quyết định 1309/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 452/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt trạm biến áp theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Danh sách các tỉnh công bố đơn giá sửa chữa năm 2018
 • Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận 2018
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Bình Thuận 2018 theo Quyết định 1718/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Hướng dẫn lập dự toán đơn giá khảo sát tỉnh Hải Dương 2018
 • Hướng dẫn lập đơn giá sửa chữa Quảng Ninh 2018 trên Dự toán Eta
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Bắc Ninh 2018 theo Quyết định 1169/QĐ-BXD
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018
 • Hướng dẫn lập dự toán đơn giá sửa chữa tỉnh Ninh Bình năm 2018
 • Đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 1264/QĐ-BXD
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018
 • Định mức bê tông mặt đường sản xuất qua dây truyền trạm trộn tỉnh Bình Định