Cập nhật đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD phục vụ cho việc lập dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựng; sửa chữa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để sử dụng được đơn giá này; Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018

Đơn giá này được tính toán trên phần mềm dự toán Eta và được lập trên cơ sở định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng đã được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 1149/QĐ-BXD. Nhưng do hiện nay UBND tỉnh Hải Dương chưa xây dựng và công bố tập đơn giá này; nên Dự toán Eta dựa vào Định mức của Bộ xây dựng để tính toán bộ đơn giá giúp cho người sử dụng lập dự toán được nhanh chóng thuận tiện.

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 chỉ mang tính chất tham khảo trong quá trình chờ UBND tỉnh Hải Dương công bố chính thức; do đó Quý khách hàng cân nhắc khi sử dụng.

Cơ sở tính toán đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 được Dự toán Eta tính như sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá được lấy theo cơ sở của các tập đơn giá đã được ban hành theo các Quyết định số 2330/QĐ-UBND; Quyết định số 2332/QĐ-UBND; Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

Chi phí nhân công:

Mức lương đầu vào tính trong đơn giá này là 2.000.000 đồng/tháng; căn cứ theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016.

Chi phí máy thi công:

Chi phí cấu thành đơn giá máy thi công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018; được tính toán theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23/8/2016.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND