Cập nhật đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD phục vụ cho việc lập dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựng; sửa chữa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để sử dụng được đơn giá này; Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018

Hướng dẫn chọn đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 để sử dụng.

Sau khi tải thành công đơn giá Hải Dương các bạn tiến hành chọn các phần đơn giá để sử dụng như hình sau đây.đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018Đơn giá này được tính toán trên phần mềm dự toán Eta và được lập trên cơ sở định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng đã được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 1149/QĐ-BXD. Nhưng do hiện nay UBND tỉnh Hải Dương chưa xây dựng và công bố tập đơn giá này; nên Dự toán Eta dựa vào Định mức của Bộ xây dựng để tính toán bộ đơn giá giúp cho người sử dụng lập dự toán được nhanh chóng thuận tiện.

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 chỉ mang tính chất tham khảo trong quá trình chờ UBND tỉnh Hải Dương công bố chính thức; do đó Quý khách hàng cân nhắc khi sử dụng.

Cơ sở tính toán đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018 được Dự toán Eta tính như sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá được lấy theo cơ sở của các tập đơn giá đã được ban hành theo các Quyết định số 2330/QĐ-UBND; Quyết định số 2332/QĐ-UBND; Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

Chi phí nhân công:

Mức lương đầu vào tính trong đơn giá này là 2.000.000 đồng/tháng; căn cứ theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016.

Chi phí máy thi công:

Chi phí cấu thành đơn giá máy thi công trong đơn giá sửa chữa tỉnh Hải Dương 2018; được tính toán theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23/8/2016.

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang