Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 840/QĐ-UBND

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hậu Giang được công bố để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo; sử dụng làm cơ sở lập tổng mức đầu tư; dự toán chi phí thí nghiệm và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này. Để sử dụng được Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hậu Giang trên phần mềm quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hậu Giang trên Dự toán Eta.

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hậu Giang

Cơ sở xác định Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 840/QĐ-UBND.

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Kết cấu Đơn giá thí nghiệm vật liệu Hậu Giang năm 2018 như sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 840/QĐ-UBND được trình bày theo nhóm; loại công tác và được mã hóa thống nhất; gồm 03 chương.

 • Chương I : Thí nghiệm vật liệu xây dựng
 • Chương II : Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
 • Chương III : Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng 
Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang