Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình theo Quyết định 4585/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2017 UBND tỉnh Quảng Bình đã công bố Quyết định 4585/QĐ-UBND. Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình gồm 02 phần

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định này; Để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo; Sử dụng xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình – Phần xây dựng và phần lắp đặt. Kèm theo Quyết định 4585/QĐ-UBND, thay thế Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình. Công bố kèm theo Quyết định 1001/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 . Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình theo kèm theo Quyết định 4585/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu trong đơn giá được tính theo mặt bằng giá trung bình thời điểm quí III-IV năm 2017 theo công bố giá vật liệu xây dựng của Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Bình. Đối với một số vật liệu khác chưa có trong công bố giá thì được tính theo mức giá thích hợp của mặt bằng giá thời điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, và văn bản số 777/UBND-XDCB ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về công bố mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; trong đó: Khu vực Đồng Hới thuộc vùng III với mức lương cơ sở đầu vào là 2.080.000đ/tháng; Khu vực các huyện, thị xã thuộc vùng IV là: 1.970.000đ/tháng.

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính trên cơ sở hao phí định mức theo Bộ định mức dự toán xây dựng công trình của Bộ xây dựng ban hành và đơn giá ca máy và thiết bị thi công được công bố kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá này phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại Đơn giá xây dựng công trình ỉnh Quảng Bình hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình

Chú ý: Trong quá trình nhập liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình. Theo Quyết định 4585/QĐ-UBND Chúng tôi thấy rằng có một số mã hiệu đơn giá tính toán không được phù hợp khi so sánh với Định mức của Bộ xây dựng

Do đó Quý khách nên xem xét trước khi áp dụng; Và tốt nhất Quý khách nên tham khảo ý kiến trả lời từ phí Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình; Tránh tình trạng sau này không giải trình được với thanh tra, kiểm toán.

Trân trọng!

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang