Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 4151/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá vào số liệu phần mềm. Quý khách vui lòng tải về và sử dụng trong việc lập dự toán.

Click vào đây để tải file PDF đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019

Hướng dẫn tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019

Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019

Hướng dẫn chọn đơn giá theo Quyết định 4151/QĐ-UBND để sử dụng.

Quý khách chú ý: Bộ đơn giá lần này được UBND tỉnh công bố là phần sửa đổi và bổ sung chỉ có một số các mã hiệu (khoảng mấy trăm mã). Không phải là đơn giá đầy đủ do đó Quý khách chú ý khi chọn đơn giá sử dụng thì đồng thời phải tích chọn cả các phần đơn giá ban hành theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017. (vui lòng xem hình sau đây để thực hiện)

Quyết định 4151/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND gồm 2 phần

Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng ( sửa đổi và bổ sung)

Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung)

Căn cứ xây dựng đơn giá

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình.
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình- phần xây dựng ( sửa đồi và bổ sung); kèm theo quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ Xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình- phần xây dựng ( sửa đồi và bổ sung); kèm theo quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình- phần lắp đặt ( sửa đồi và bổ sung); kèm theo quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ Xây dựng.

Các chi phí cấu thành đơn giá

Chi phí vật liệu

Là chi phí vật liệu chính, phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt.

Giá một số loại vật liệu chủ yếu : xi măng, cát ,gỗ, thép, gạch trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu xây dựng của liên sở Xây dựng – Tài chính Thái Nguyên tháng 6/2018.

Đối với những vật liệu chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo thị trường tại thời điểm quý 2/2018.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 được xác định theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 30/5/2018; của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; mức lương có ở đầu vào vùng II là 2.250.000 đồng/tháng.

Trường hợp áp dung cho các vùng khác thì tính như sau :

Vùng III – mức lương cơ sở đầu vào là 2.100.000 đồng/ tháng thì chi phí nhân công nhân với hệ số điều chỉnh là K = 0,933

Vùng IV – mức lương cơ sở đầu vào là 2.050.000 đồng/ tháng thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh là K = 0,911

Chi phí máy thi công 

Chi phí ca máy theo Phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hướng dẫn áp dụng

 • Bộ đơn giá theo Quyết định 4151/QĐ-UBND là cơ sở để các tổ chức, cá nhân áp dụng, vận dùng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 • Đơn giá có hiệu lục áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng :

Hotline: 1900 63 63 14 – 0916 946 336

Website : https://dutoaneta.vn/

Các tin khác
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre