Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 4151/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá vào số liệu phần mềm. Quý khách vui lòng tải về và sử dụng trong việc lập dự toán.

Hướng dẫn tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019

Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019

Hướng dẫn chọn đơn giá theo Quyết định 4151/QĐ-UBND để sử dụng.

Quý khách chú ý: Bộ đơn giá lần này được UBND tỉnh công bố là phần sửa đổi và bổ sung chỉ có một số các mã hiệu (khoảng mấy trăm mã). Không phải là đơn giá đầy đủ do đó Quý khách chú ý khi chọn đơn giá sử dụng thì đồng thời phải tích chọn cả các phần đơn giá ban hành theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017. (vui lòng xem hình sau đây để thực hiện)

Quyết định 4151/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND gồm 2 phần

Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng ( sửa đổi và bổ sung)

Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung)

Căn cứ xây dựng đơn giá

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình.
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình- phần xây dựng ( sửa đồi và bổ sung); kèm theo quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ Xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình- phần xây dựng ( sửa đồi và bổ sung); kèm theo quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng công trình- phần lắp đặt ( sửa đồi và bổ sung); kèm theo quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ Xây dựng.

Các chi phí cấu thành đơn giá

Chi phí vật liệu

Là chi phí vật liệu chính, phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt.

Giá một số loại vật liệu chủ yếu : xi măng, cát ,gỗ, thép, gạch trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu xây dựng của liên sở Xây dựng – Tài chính Thái Nguyên tháng 6/2018.

Đối với những vật liệu chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo thị trường tại thời điểm quý 2/2018.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 được xác định theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 30/5/2018; của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; mức lương có ở đầu vào vùng II là 2.250.000 đồng/tháng.

Trường hợp áp dung cho các vùng khác thì tính như sau :

Vùng III – mức lương cơ sở đầu vào là 2.100.000 đồng/ tháng thì chi phí nhân công nhân với hệ số điều chỉnh là K = 0,933

Vùng IV – mức lương cơ sở đầu vào là 2.050.000 đồng/ tháng thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh là K = 0,911

Chi phí máy thi công 

Chi phí ca máy theo Phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hướng dẫn áp dụng

 • Bộ đơn giá theo Quyết định 4151/QĐ-UBND là cơ sở để các tổ chức, cá nhân áp dụng, vận dùng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 • Đơn giá có hiệu lục áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng :

Hotline: 1900 63 63 14 – 0916 946 336

Website : https://dutoaneta.vn/

Các tin khác
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND