Đơn giá XDCT tỉnh Lào Cai năm 2017

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2017 gồm các quyết định sau:

 • Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 27/6/2017; về việc ban hành Đơn giá XDCT tỉnh Lào Cai – Phần Khảo sát; 
 • Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 31/7/2017; về việc Ban hành tập Đơn giá XDCT tỉnh Lào Cai – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;
 • Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/7/2017; về việc ban hành tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai – Phần sửa chữa;

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai trên phần mềm Dự toán Eta

Các tập Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai; dùng để xác định tổng mức đầu tư dự toán xây dựng; dự toán gói thầu; giá xây dựng; giá hợp đồng các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các tổ chức; cơ quan; cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án xây dựng sử dụng vốn nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); áp dụng các quyết định này. Khuyến khích các cơ quan tổ chức; cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai; áp dụng Quyết định này.

Căn cứ xây dựng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2017

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai trên Dự toán Eta như sau:Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Call Now Button