Đơn giá XDCT tỉnh Sơn La năm 2016

Ngày 11/10/2016 UBND tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định số 2413/QĐ-UBND; về việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La gồm:

1. Đơn giá XDCT tỉnh Sơn La – Phần xây dựng (bấm vào đây để tải file đơn giá)
2. Đơn giá XDCT tỉnh Sơn La – Phần lắp đặt (bấm vào đây để tải file đơn giá)
3. Đơn giá XDCT tỉnh Sơn La – Phần khảo sát (bấm vào đây để tải file đơn giá)
4. Đơn giá XDCT tỉnh Sơn La – Phần sửa chữa (bấm vào đây để tải file đơn giá)
5. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công (bấm vào đây để tải file đơn giá)

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND; là cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lậ;p và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị được Sở Xây dựng Sơn La giao nhiệm vụ lập và tính toán số liệu cho các tập Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La. Hiện nay dữ liệu đơn giá mới này đã được tích hợp sẵn trong Phần mềm Dự toán – Dự thầu Eta; và cũng đã được Công ty cổ phần tin học Eta bàn giao đầy đủ cho Sở Xây dựng Sơn La sử dụng.

Để sử dụng được Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND; Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình phía dưới.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La

Các căn cứ thực hiện lập bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2016 gồm:

Công văn 1776/BXD-VP về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng

Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt

Trong quá sử dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La; nếu có bất kỳ vướng mắc nào các bạn vui lòng liên hệ số máy 0243 990 8038 hoặc số máy 0936 565 638 để được hỗ trợ về Phần mềm Dự toán Eta

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang