Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-UBND về việc công bố Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật và đáp ứng đầy đủ nội dụng của Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 1479/QĐ-UBND. Để sử dụng được Quyết định này quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở ban hành Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Hiệu thực của Đơn Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND.

Đơn Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Mức lương cơ sở đầu vào theo Quyết định 1479/QĐ-UBND được xác định cụ thể như sau:

 • Thành phố Thái Nguyên; Thành phố Sông Công; Thị xã Phổ Yên là: 2.250.000 đồng/tháng.
 • Huyện Đồng Hỷ; Đại Từ; Phú Lương; Phú Bình là: 2.100.000 đồng/tháng.
 • Huyện Võ Nhai; Định Hóa là: 2.050.000 đồng/tháng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang trên Dự toán Eta
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 838/QÐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 840/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2436/QĐ-UBND
 • Danh sách các tỉnh công bố đơn giá sửa chữa theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Danh sách các tỉnh đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu
 • Tổng hợp các định mức đơn giá công trình điện
 • Dự toán Eta cập nhật định mức khảo sát 1354 cho tỉnh Cao Bằng
 • Dự toán Eta cập nhật Đơn giá Thí nghiệm vật liệu Hải Phòng 2018 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá sửa chữa Hải Phòng 2018 theo Quyết định 980/QĐ-UBND
 • File PDF Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định 2680/QĐ-UBND
 • Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta
 • Đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND trên Dự toán Eta