Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-UBND về việc công bố Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật và đáp ứng đầy đủ nội dụng của Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 1479/QĐ-UBND. Để sử dụng được Quyết định này quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở ban hành Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Hiệu thực của Đơn Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND.

Đơn Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Mức lương cơ sở đầu vào theo Quyết định 1479/QĐ-UBND được xác định cụ thể như sau:

 • Thành phố Thái Nguyên; Thành phố Sông Công; Thị xã Phổ Yên là: 2.250.000 đồng/tháng.
 • Huyện Đồng Hỷ; Đại Từ; Phú Lương; Phú Bình là: 2.100.000 đồng/tháng.
 • Huyện Võ Nhai; Định Hóa là: 2.050.000 đồng/tháng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Call Now Button