Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-UBND về việc công bố Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật và đáp ứng đầy đủ nội dụng của Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 1479/QĐ-UBND. Để sử dụng được Quyết định này quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở ban hành Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Hiệu thực của Đơn Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND.

Đơn Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Mức lương cơ sở đầu vào theo Quyết định 1479/QĐ-UBND được xác định cụ thể như sau:

 • Thành phố Thái Nguyên; Thành phố Sông Công; Thị xã Phổ Yên là: 2.250.000 đồng/tháng.
 • Huyện Đồng Hỷ; Đại Từ; Phú Lương; Phú Bình là: 2.100.000 đồng/tháng.
 • Huyện Võ Nhai; Định Hóa là: 2.050.000 đồng/tháng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND