Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-UBND về việc công bố Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật và đáp ứng đầy đủ nội dụng của Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 1479/QĐ-UBND. Để sử dụng được Quyết định này quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở ban hành Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Hiệu thực của Đơn Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND.

Đơn Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Mức lương cơ sở đầu vào theo Quyết định 1479/QĐ-UBND được xác định cụ thể như sau:

 • Thành phố Thái Nguyên; Thành phố Sông Công; Thị xã Phổ Yên là: 2.250.000 đồng/tháng.
 • Huyện Đồng Hỷ; Đại Từ; Phú Lương; Phú Bình là: 2.100.000 đồng/tháng.
 • Huyện Võ Nhai; Định Hóa là: 2.050.000 đồng/tháng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định 1106/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định 1105/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD