Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Thông tư 15/2019/TT-BXD. Để lập dự toán theo các bộ định mức mới theo Thông tư 10/2019/TT-BXD. Các bước thực hiện như sau.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Bước 1: Gỡ bỏ phiên bản cũ đi (bước này rất quan trọng, bạn chú ý thực hiện đúng nhé)

Mở Control Panel lên sau đó chọn Uninstall a program; tiếp theo tìm đến “Du Toan Eta version…” và Click chuột phải chọn Uninstall để gỡ bỏ hoàn toàn phiên bản cũ đi.

Bước 2: Tải phần mêm phiên bản mới nhất (Tại đây)

Bước 3: Cài đặt phần mềm như các phần mềm thông thường

Bước 4: Tải đơn giá Hà Tĩnh

Bước 5: Chọn các phần định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD để sử dụng

Chú ý: Vì là định mức nên khi các bạn nhập mã hiệu công việc vào sẽ không có đơn giá. Hiện tại dự toán Eta đã cập nhật tạm thời giá vật liệu theo bộ đơn giá gốc (Đơn giá 36). Trong quá trình lập dự toán các bạn cần phải điều chỉnh giá vật liệu theo thị trường nhé.

Bước 6: Chọn phương pháp tính đơn giá từ định mức trong dự toán eta.

Sau khi đã chọn đầy đủ các phần định mức mới nhất để lập dự toán công trình các bạn Click chuột vào Menu (Tính đơn giá từ định mức). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên cửa số tính đơn giá gồm 03 phương pháp tính là:

Tính theo giá gốc

Tính theo giá thông báo

Tính theo giá hiện trường

Để tính đơn giá dự toán công trình theo định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD các bạn chọn phương pháp tính đơn giá theo (Giá hiện trường). Sau đó các bạn chọn thêm vào nút (Tính lại đơn giá cho toàn bộ công tác) và tích vào nút (Tự động tính lại giá khi giá HT thay đổi). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công như sau

Để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Thông tư 15/2019/TT-BXD vào file dự toán các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công.

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột và chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu).

Bước 3: Click vào nút (Tải về).

Bước 4: Sau khi tải thành công để áp dụng bạn Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Thông tư 15/2019/TT-BXD. Bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé

Hướng dẫn áp đơn giá nhân công cho các loại máy thi công.

Bước 1: Click chuột vào Tab Máy thi công

Bước 2: Click vào nút Tính trực tiếp (như hình sau đây)

Bước 3: Click vào Sheet Bảng tính giá CM

Tại Sheet Bảng tính giá ca máy các bạn tiền hành nhập giá xăng, dầu hoặc điện cho các loại máy thi công. (chỉ cần nhập cho 01 máy các máy còn lại sẽ tự động link giá trị).

Tiếp theo bạn lắp đơn giá nhân công của Hà Tĩnh theo Thông tư 15/2019/TT-BXD bằng cách Click phải chuột vào Sheet Tính giá CM. Sau đó chọn Menu (Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục đơn giá nhân công của Hà Tĩnh theo Thông tư 15/2019/TT-BXD. Bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Các tin khác
 • Giá ca máy thi công xây dựng Khánh Hòa năm 2020 theo Quyết định 697/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam năm 2020 theo Quyết định 706/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Khánh Hòa năm 2020 Quyết định 698/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đắk Nông năm 2020 Văn bản 359/SXD-KT&QLHĐXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội 2462/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thái Nguyên năm 2020 Quyết định 891/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020 theo 578/SXD-KTVLXD
 • Hướng dẫn đăng ký phần mềm dự toán eta bản quyền miễn phí 30 ngày
 • Đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2020 theo Quyết định 780/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Phú Thọ năm 2020 theo Công bố 418/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hòa Bình năm 2020 Văn bản 747/SXD-QLXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Ninh Bình năm 2020
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công bố 292/SXD-KT&VLXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Công bố 486/SXD-QLXD
 • Call Now Button