Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Thông tư 15/2019/TT-BXD. Để lập dự toán theo các bộ định mức mới theo Thông tư 10/2019/TT-BXD. Các bước thực hiện như sau.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Bước 1: Gỡ bỏ phiên bản cũ đi (bước này rất quan trọng, bạn chú ý thực hiện đúng nhé)

Mở Control Panel lên sau đó chọn Uninstall a program; tiếp theo tìm đến “Du Toan Eta version…” và Click chuột phải chọn Uninstall để gỡ bỏ hoàn toàn phiên bản cũ đi.

Bước 2: Tải phần mêm phiên bản mới nhất (Tại đây)

Bước 3: Cài đặt phần mềm như các phần mềm thông thường

Bước 4: Tải đơn giá Hà Tĩnh

Bước 5: Chọn các phần định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD để sử dụng

Chú ý: Vì là định mức nên khi các bạn nhập mã hiệu công việc vào sẽ không có đơn giá. Hiện tại dự toán Eta đã cập nhật tạm thời giá vật liệu theo bộ đơn giá gốc (Đơn giá 36). Trong quá trình lập dự toán các bạn cần phải điều chỉnh giá vật liệu theo thị trường nhé.

Bước 6: Chọn phương pháp tính đơn giá từ định mức trong dự toán eta.

Sau khi đã chọn đầy đủ các phần định mức mới nhất để lập dự toán công trình các bạn Click chuột vào Menu (Tính đơn giá từ định mức). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên cửa số tính đơn giá gồm 03 phương pháp tính là:

Tính theo giá gốc

Tính theo giá thông báo

Tính theo giá hiện trường

Để tính đơn giá dự toán công trình theo định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD các bạn chọn phương pháp tính đơn giá theo (Giá hiện trường). Sau đó các bạn chọn thêm vào nút (Tính lại đơn giá cho toàn bộ công tác) và tích vào nút (Tự động tính lại giá khi giá HT thay đổi). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công như sau

Để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Thông tư 15/2019/TT-BXD vào file dự toán các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công.

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột và chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu).

Bước 3: Click vào nút (Tải về).

Bước 4: Sau khi tải thành công để áp dụng bạn Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Thông tư 15/2019/TT-BXD. Bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé

Hướng dẫn áp đơn giá nhân công cho các loại máy thi công.

Bước 1: Click chuột vào Tab Máy thi công

Bước 2: Click vào nút Tính trực tiếp (như hình sau đây)

Bước 3: Click vào Sheet Bảng tính giá CM

Tại Sheet Bảng tính giá ca máy các bạn tiền hành nhập giá xăng, dầu hoặc điện cho các loại máy thi công. (chỉ cần nhập cho 01 máy các máy còn lại sẽ tự động link giá trị).

Tiếp theo bạn lắp đơn giá nhân công của Hà Tĩnh theo Thông tư 15/2019/TT-BXD bằng cách Click phải chuột vào Sheet Tính giá CM. Sau đó chọn Menu (Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục đơn giá nhân công của Hà Tĩnh theo Thông tư 15/2019/TT-BXD. Bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Popup chat chân trang