Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019

Ngày 30/7/2019 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm các phần sau đây:

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 – phần xây dựng sửa đổi và bổ sung

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 – phần lắp đặt bổ sung

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 – phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019, Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán, dự thầu và thẩm tra xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các bước cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 như sau:

Bước 1: Tải đơn giá

Quý khách mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải về) sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên danh sách đơn giá của 63 tỉnh thành; Quý khách kéo chuột xuống phía dưới và tìm đến tỉnh Sơn La để tải về bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019. Quý khách xem hình sau đây để thực hiện nhé.đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019

Bước 2: Tích chọn đơn giá để sử dụng

Bước này rất quan trọng do đó Quý khách chú ý thực hiện theo đúng hướng dẫn. Bởi vì bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 có 02 phần bổ sung là phần xây dựng và phần lắp đặt; 02 phần đơn giá này chỉ bổ sung một ít mã hiệu theo định mức 253; 236 và định mức 1264. Nếu các bạn chỉ tích chọn 02 phần này mà không tích chọn cả đơn giá theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016; thì sẽ không tra được đầy đủ mã hiệu công việc. Quý khách vui lòng thực hiện theo hình sau đây để chọn đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 sử dụng nhé.đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019

Chú ý: Sau khi tích chọn đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 để sử dụng nếu phần mềm cảnh báo “Không mở được file đơn giá…” như hình sau đây thì Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Eta qua số máy 0243 9908038 hoặc 0936 565 638 để được cập nhật lại khóa cứng (hoàn toàn Miễn phí)đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019

Cơ sở tính toán đơn giá

– Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

– Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung);

– Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung;

– Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 08/5/2019; của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng

Định mức phần Thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng;

Các thành phần chi phí trong bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019

Đơn giá vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016; của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Sơn La; công bố kèm theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn  La

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta