Hướng dẫn lập dự toán đơn giá sửa chữa tỉnh Thanh Hóa năm 2018

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Phần mềm Dự toán Eta để lập dự toán đơn giá sửa chữa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD.

Như các bạn đã biết Theo quy định tại khoản 2, Điều 36, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì ” Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Vậy để lập dự toán đơn giá sửa chữa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD; chúng ta sẽ thực hiện như thế nào?

Về cơ bản chỉ cần có định mức là chúng ta có thể lập được đơn giá ngay. Tuy nhiên có một số khách hàng còn lúng túng trong việc này. Do đó bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng Quyết định 1149/QĐ-BXD để lập dự toán đơn giá sửa chữa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 trên Dự toán Eta.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá sửa chữa tỉnh Thanh Hóa năm 2018

Cơ sở lập dự toán đơn giá sửa chữa tỉnh Thanh Hóa năm 2018

Về chi phí vật liệu:

Giá vật liệu được xác định theo các tập đơn giá đã ban hành kèm theo Quyết định 246/QĐ-UBND; Quyết định 247/QĐ-UBND; Quyết định 248/QĐ-UBND; ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công được xác định theo Quyết định 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016; của UBND tỉnh Thanh Hóa; công bố điều chỉnh giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Mức lương cơ sở đầu vào là: 2.050.000 đồng/tháng.

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy để lập dự toán đơn giá sửa chữa tỉnh Thanh Hóa năm 2018; được tính theo Quyết định 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016; của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa.

Các tin khác
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bạc Liêu năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Popup chat chân trang