Hướng dẫn tải đơn giá Nhân công Lạng Sơn trên Dự toán Eta

Ngày 11/12/2017 UBND tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định số 2374/QĐ-UBND; Về việc công bố đơn giá Nhân công Lạng Sơn; trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá Nhân công Lạng Sơn; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để sử dụng được đơn giá Nhân công Lạng Sơn; Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau:

đơn giá Nhân công Lạng Sơn

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng đơn giá Nhân công Lạng Sơn

Đơn giá Nhân công Lạng Sơn; công bố tại Quyết định này được tính cho 01 ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng trên cơ sở mức lương đầu vào phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường; và hệ số lương theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng; (Phụ lục số 2 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng); đơn giá nhân công dùng để xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng; dự toán gói thầu; giá xây dựng; giá hợp đồng; chỉ số giá xây dựng.

Đơn giá Nhân công Lạng Sơn; công bố tại Quyết định này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng;… để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá Nhân công Lạng Sơn; được xác định cho 02 vùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể là:

Vùng III: Thành phố Lạng Sơn.

Vùng IV: Các huyện trong tỉnh.

Cách tính nội suy cho các bậc nhân công khác: Cấp bậc nhân công được tính theo quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD. Đối với các bậc nhân công khác thì hệ số lương được xác định như sau:

HSL K = (HSL CT – HSL CD ) x (B K – B CD ) + HSL CD

          Trong đó:

 • HSLK : là hệ số lương khác
 • HSLCT: là hệ số lương cận trên
 • HSLCD: là hệ số lương cận dưới
 • BK: là bậc nhân công khác
 • BCD:  là bậc nhân công cận dưới

Ví dụ: muốn xác định bậc công nhân là bậc 2,7/7 hoặc bậc 3,5/7 của nhóm I, tại Bảng số 1, Phụ lục 2 của Thông tư 05/2016/TT-BXD:

Cấp bậc công nhân xây dựng1234567
Hệ số lương Nhóm I1,551,832,162,553,013,564,20

Thì ta có hệ số lương công nhân như sau:

Bậc 2,7/7 nhóm I: HSL = (2,16-1,83)x(2,7-2)+1,83 = 2,061

Bậc 3,5/7 nhóm I: HSL = ( 2,55-2,16)x(3,5-3)+2,16 = 2,355

Đơn giá Nhân công Lạng Sơn; công bố tại Quyết định này sẽ được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường lao động tỉnh Lạng Sơn; có sự biến động so với đơn giá nhân công được công bố tại Quyết định này.

Các tin khác
 • Hướng dẫn link khối lượng dự toán công trình cho các công việc giống nhau
 • Hướng dẫn tính đơn giá ca máy và thiết bị thi công
 • Hướng dẫn xác định chi phí gián tiếp trong dự toán công trình
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP
 • Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo diện tích
 • Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là gì?
 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm dự toán eta với các phiên bản cũ
 • Hướng dẫn nâng cấp phần mềm dự toán Eta
 • Hội thảo ứng dụng phần mềm dự toán Eta và phần mềm kết cấu RD tại Kiên Giang
 • Hướng dẫn lập đơn giá xây dựng công trình theo các bộ định mức mới
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng theo nhóm 1 hoặc nhóm 2
 • Hướng dẫn tra mã định mức xây dựng nhanh nhất
 • Hướng dẫn xác định vật liệu chính vật liệu phụ khi lập dự toán
 • Hướng dẫn hiển thị tên đơn giá định mức trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn đổi độ sụt của vữa bê tông cho nhiều công việc cùng một lúc