Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018; được lập trên phần mềm Dự toán Eta.

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018 được tính toán trên cơ sở định mức phần sửa chữa; và bảo dưỡng công trình xây dựng; ban hành kèm theo Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng.

Đơn giá này được lập trên phần mềm Dự toán Eta; và mang tính chất tham khảo do hiện nay UBND tỉnh Bắc Giang chưa công bố chính thức đơn giá này. Quý khách đọc kỹ và cân nhắc khi sử dụng. Để sử dụng được đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018; quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018 trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018

Cơ sở tính toán đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD.

Như trên đã trình bày đơn giá này mang tính chất tham khảo và được tính toán theo nguyên tắc sau đây.

Chi phí vật liêu:

Đơn giá vật liệu tính trong đơn giá sửa chữa tỉnh Bắc Giang năm 2018 được lấy theo giá gốc của các bộ đơn giá đã được ban hành kèm theo Quyết định 163/QĐ-SXDQuyết định 164/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 của SXD Bắc Giang.

Chi phí nhân công:

Đơn giá nhân công tính toán trong bộ đơn giá này được áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn thành phố Bắc Giang công bố tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016; mức lương  cơ sở đầu vào là: 2.154.000 đồng/tháng

Chi phí máy thi công:

Đơn giá máy thi công được tính theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Call Now Button