Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 164/QĐ-SXD

Ngày 07/10/2013 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 164/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang – Phần xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 164/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang – Phần xây dựng; phục vụ cho việc lập; thẩm tra dự toán công trình. Để sử dụng được Quyết định này quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải về và sử dụng Quyết định 164/QĐ-SXD; trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Quyết định 164/QĐ-SXD

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 164/QĐ-SXD; – Phần Xây dựng được xác định trên cơ sở:

 • Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng;
 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung;
 • Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung;
 • Quyết định số 163/QĐ-SXD ngày 07/10/2013; của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hiệu lực thi hành của Quyết định 164/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 của SXD Bắc Giang

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng tại Công văn số 03/SXD-KTXD ngày 07/01/2008 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang