Quyết định 1173/QĐ-BXD định mức phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung

Ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1173/QĐ-BXD; về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định 1173/QĐ-BXD định mức phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung; gồm những nội dung sau:

Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định 1173/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký.

Định mức dự toán theo Quyết định 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 bao gồm:

– Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính; vật liệu phụ; các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung); cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Mức hao phí vật liệu đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

– Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác lắp đặt và công nhân phục vụ lắp đặt.

Số ngày công đã bao gồm cả công lao động chính; lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khâu chuẩn bị; đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

– Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Kết cấu tập định mức dự toán theo Quyết định 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm; loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình; – Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007; của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 2 chương.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung); theo Quyết định 1173/QĐ-BXD phục vụ cho công tác lập; thẩm tra dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựngcông trình giao thông; công trình văn hóa…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải Quyết định 1173/QĐ-BXD; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây); hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.Quyết định 1173/QĐ-BXD

 

Các tin khác
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD