Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 5913/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 5913/QĐ-UBND ngày 16/12/2015; được tính toán trên phần mềm Dự toán Eta. Toàn bộ File gốc tính toán của bộ đơn giá đã được tích hợp trong chương trình phần mềm. Để giúp cho người sử dụng có thể tra cứu; đối chiếu khi thẩm tra dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng tôi đăng tải file PDF dữ liệu gốc của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An như sau:

STTTên đơn giáSố Quyết địnhGhi chú
1Phần Xây dựngQuyết định 5913/QĐ-UBNDTải về
2Phần Lắp đặtQuyết định 5914/QĐ-UBNDTải về
3Phần khảo sátQuyết định 5912/QĐ-UBNDTải về
4Phần sửa chữaQuyết định 5915/QĐ-UBNDTải về
5Bảng giá ca máyQuyết định 5911/QĐ-UBNDTải về
6Đơn giá đường dây và Trạm biến ápQuyết định 5916/QĐ-UBNDTải về

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 5913/QĐ-UBND.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Các thành phần chi phí trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An; được xác định trên cơ sở Bảng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình. (chưa có thuế giá trị gia tăng – VAT) tại thời điểm quý III/2015 khu vực thành phố Vinh.

Chi phí nhân công:

Các khoản chi phí nhân công được tính theo mức lương đầu vào vùng IV là 1.900.000đ/tháng; cấp bậc tiền lương được tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương đầu vào là 2.000.000đ/tháng. thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,053

Chi phí máy thi công:

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An. được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 5911/QĐ-UBND ngày 16/12/2015; của UBND tỉnh Nghệ An.

Chi tiết về Quyết định 5913/QĐ-UBND như sau:

đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Các tin khác
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD
 • Đơn giá sửa chữa Kon Tum 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum theo Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND