Thông tư 76/2014/TT-BGTVT định mức cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Ngày 19/12/2014 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 76/2014/TT-BGTVT; về việc công bố định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Thông tư 76/2014/TT-BGTVT; để sử dụng được định mức này Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải và áp dụng định mức cung ứng dịch vụ công ích; bảo đảm an toàn hàng hải trên Dự toán Eta như sau:

Hướng dẫn sử dụng Thông tư 76/2014/TT-BGTVT

Hướng dẫn sử dụng Thông tư 76/2014/TT-BGTVT

Cơ sở xác định của Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 như sau:

 • Căn cứ theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005;
 • Căn cứ theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; của Chính phủ Về sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;
 • Căn cứ theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;
 • Căn cứ theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Kết cấu của Thông tư 76/2014/TT-BGTVT gồm:

 • Mục 1: Gia công chế tạo và lắp ráp phao báo hiệu hàng hải;
 • Mục 2: Gia công chế tạo và lắp ráp phụ kiện phao báo hiệu hàng hải;
 • Mục 3: Gia công chế tạo và lắp ráp các phụ kiện xích.

Hiệu lực thi hành của Thông tư 76/2014/TT-BGTVT:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015; và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/2/2011; của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Các tin khác
 • Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Bảng giá cá máy tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND năm 2016
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bắc Giang trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn tính giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quyết định 3322/2016/UBND
 • Hướng dẫn tính giá nhân công tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 189/SXD-KT&VLXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản 7851/UBND-KH
 • Đơn giá vận chuyển bốc xếp hàng hóa Cà Mau theo Quyết định 49/QĐ-SXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An theo Văn bản 1891/SXD-KTKH
 • Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo công văn 6301/UBND-KTN
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng theo Thông báo 107/TB-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tính đơn giá nhân công Tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016
 • Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng khu vực Tp Hồ Chí Minh
 • Call Now Button