Công văn 1779/BXD-VP về việc công bố định mức phần khảo sát xây dựng

Ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1779/BXD-VP; về việc công bố Định mức khảo sát xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Định mức khảo sát xây dựng; ban hành theo Công văn 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 trên phần mềm Dự toán Eta, để sử dụng được Công văn 1779/BXD-VP, Quý khách hàng vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

Định mức khảo sát

Kết cấu Định mức khảo sát xây dựng công trình kèm theo Công văn 1779/BXD-VP; gồm 17 chương được mã hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo.

Ch­ương I        : Công tác đào đất đá bằng thủ công.

Ch­ương II      : Công tác khoan tay.

Chương III     : Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.

Chương IV     : Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.

Chư­ơng V      : Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.

Ch­ương VI     : Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.

Chương VII   : Công tác khoan đường kính lớn.

Ch­ương VIII  : Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong lỗ khoan.

Chương IX     : Công tác khống chế mặt bằng.

Chư­ơng X      : Công tác khống chế độ cao.

Chương XI     : Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.

Chương XII   : Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước.

Chương XIII  : Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình.

Chương XIV  : Công tác thí nghiệm trong phòng.

Chương XV   : Công tác thí nghiệm ngoài trời.

Chương XVI  : Công tác thăm dò địa vật lý.

Chương XVII         : Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình

Có thể bạn quan tâm:

 • Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt  thống điện trong công trình; ống  và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm.
Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Call Now Button