Công văn 1779/BXD-VP về việc công bố định mức phần khảo sát xây dựng

Ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1779/BXD-VP; về việc công bố Định mức khảo sát xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Định mức khảo sát xây dựng; ban hành theo Công văn 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 trên phần mềm Dự toán Eta, để sử dụng được Công văn 1779/BXD-VP, Quý khách hàng vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

Định mức khảo sát

Kết cấu Định mức khảo sát xây dựng công trình kèm theo Công văn 1779/BXD-VP; gồm 17 chương được mã hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo.

Ch­ương I        : Công tác đào đất đá bằng thủ công.

Ch­ương II      : Công tác khoan tay.

Chương III     : Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.

Chương IV     : Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.

Chư­ơng V      : Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.

Ch­ương VI     : Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.

Chương VII   : Công tác khoan đường kính lớn.

Ch­ương VIII  : Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong lỗ khoan.

Chương IX     : Công tác khống chế mặt bằng.

Chư­ơng X      : Công tác khống chế độ cao.

Chương XI     : Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.

Chương XII   : Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước.

Chương XIII  : Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình.

Chương XIV  : Công tác thí nghiệm trong phòng.

Chương XV   : Công tác thí nghiệm ngoài trời.

Chương XVI  : Công tác thăm dò địa vật lý.

Chương XVII         : Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình

Có thể bạn quan tâm:

 • Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt  thống điện trong công trình; ống  và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm.
Các tin khác
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD