Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La năm 2018 Quyết định 3161/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La năm 208; theo Quyết định 3161/QĐ-UBND. Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán số liệu cho bộ đơn giá này. Do đó dữ liệu gốc của đơn giá đã được tích hợp sẵn trong chương trình phần mềm. Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất của dữ liệu.

Hiện nay dữ liệu gốc của đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La đã được cập nhật lên mạng Internet; để sử dụng đơn giá này Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La năm 2018 theo Quyết định 3161/QĐ-UBND như sau:

đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La

Click vào đây để tải Quyết định 3161/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá phần dịch vụ công ích đô thị tỉnh Sơn La

Cơ sở xây dựng bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La.

 • Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; của Chính phủ về Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
 • Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015; của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
 • Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
 • Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
 • Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
 • Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;
 • Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La năm 2018 gồm những nội dung sau đây:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu trong đơn giá lấy theo mức giá khảo sát thị trường tại thời điểm xây dựng đơn giá. Một số đơn giá công tác chưa tính chi phí vật liệu chính; khi lập dự toán cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La được tính với mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng; theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ; công chức; viên chức và lực lượng vũ trang.

Các khoản phụ cấp gồm:

 • Hệ số phụ cấp khu vực là 0,1 đối với địa bàn thuộc vùng IV
 • Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là 0,1 đối với địa bàn thuộc vùng IV

Chi phí máy thi công:

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La; được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016.

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button