Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Ngày 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã Công bố kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

Hướng dẫn tải Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 748/QĐ-UBND trên Dự toán Eta

Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc NinhĐơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 748/QĐ-UBND; là cơ sở xác định tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng; dự toán giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; phục vụ cho công tác lập kế hoạch; quản lý vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các căn cứ tính toán Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh năm 2017; theo Quyết định số 748/QĐ-UBND

 1. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 2. Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 5. Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng

Hiện tại Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh; quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải lại đơn giá Bắc Ninh khi chạy phần mềm; mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số máy 0243 9908038

Xem thêm các đơn giá khảo sát của các tỉnh thành phố khác tại đây:

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Call Now Button