Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Ngày 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã Công bố kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

Hướng dẫn tải Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 748/QĐ-UBND trên Dự toán Eta

Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc NinhĐơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 748/QĐ-UBND; là cơ sở xác định tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng; dự toán giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; phục vụ cho công tác lập kế hoạch; quản lý vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các căn cứ tính toán Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh năm 2017; theo Quyết định số 748/QĐ-UBND

 1. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 2. Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 5. Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng

Hiện tại Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá Khảo sát tỉnh Bắc Ninh; quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải lại đơn giá Bắc Ninh khi chạy phần mềm; mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số máy 0243 9908038

Xem thêm các đơn giá khảo sát của các tỉnh thành phố khác tại đây:

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang