Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018; theo Quyết định 3223/QĐ-UBND ban hành ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình trên phần mềm Dự toán Eta.

Bước 1: Các bạn chạy phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột nút (Tải đơn giá) ở chính giữa màn hình máy tính.

Bước 2: Tìm đến đơn giá Thái Bình và Click chuột vào nút (Tải về) phía bên tay phải của màn hình máy tính.

Xem hình sau đây để tải đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018

đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018Cơ sở xây dựng đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 như sau:

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017; của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung).

Hiệu lực thi hành.

Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn giá xây dựng công trình trước; đây trái với bộ đơn giá xây dựng công trình kèm theo Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Có thể bạn quan tâm:

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thái Bình; theo Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 26/5/2016

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2018

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND