Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018; theo Quyết định 3223/QĐ-UBND ban hành ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình trên phần mềm Dự toán Eta.

Bước 1: Các bạn chạy phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột nút (Tải đơn giá) ở chính giữa màn hình máy tính.

Bước 2: Tìm đến đơn giá Thái Bình và Click chuột vào nút (Tải về) phía bên tay phải của màn hình máy tính.

Xem hình sau đây để tải đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018

đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018Cơ sở xây dựng đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 như sau:

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017; của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung).

Hiệu lực thi hành.

Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn giá xây dựng công trình trước; đây trái với bộ đơn giá xây dựng công trình kèm theo Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Có thể bạn quan tâm:

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thái Bình; theo Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 26/5/2016

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2018

Các tin khác
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018