Đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD

Bài viết hôm nay; chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Dự toán Eta; cách lập dự toán công trình Đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD.

Quyết định 1149/QĐ-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành ngày 09/11/2017; tuy nhiên đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh Hưng Yên chưa công bố Đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018. Do đó người lập dự toán; gặp phải một số khó khăn khi không có cơ sở đơn giá gốc để lập và thẩm tra dự toán. Được sự yêu cầu của người dùng Phần mềm Dự toán Eta tại Hưng Yên; chúng tôi tiến hành lập bộ Đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018 căn cứ theo Quyết định 1149/QĐ-BXD; với những nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ tính toán Đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018.

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá; được xác định theo bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND; Quyết định số 3207/QĐ-UBND; Quyết định số 3208/QĐ-UBND; Quyết định số 3209/QĐ-UBND.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công tính trong đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018; được xác định theo văn bản số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/6/2016; của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (mức lương cơ sở đầu vào vùng III là 2.079.260 đồng/tháng)

Chi phí máy thi công:

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá; được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; của UBND tỉnh Hưng Yên.

Hướng dẫn tải Đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018 trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018

Chú ý: Đơn giá sửa chữa tỉnh Hưng Yên năm 2018; được xây dựng theo Quyết định 1149/QĐ-BXD; mang tính chất tham khảo trong quá trình chờ UBND tỉnh Hưng Yên công bố đơn giá chính thức. Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc Quý khách vui lòng liên hệ Cty Eta để được giải đáp.

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang