Đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND trên Dự toán Eta

Ngày 25 tháng 12 năm 2015 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 550/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh.

Hướng dẫn tải đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh

Nội dung đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND

Chi phí vật liệu

Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá tính theo Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh; thị xã Từ Sơn và các huyện số 05/2015/CB-SXD ngày 20/8/2015; hoặc báo giá của một số cung cấp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh thời điểm Quý III/2015.

Chi phí nhân công

Đơn giá nhân công công tác quản lý, vận hành hệ thống nước thành phố Bắc Ninh được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015; về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

– Mức lương cơ sở (MLcs) được tính với mức 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013; của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân (Hcb) được vận dụng hệ số lương quy định tại phụ lục của Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015; mục 6; nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) – công nhân cấp thoát nước đô thị.

– Mức lương sau điều chỉnh  = 1.500.000 đồng (hệ số Hđc = 0,3) theo quy định tại công văn số 2942/UBND-KTTH ngày 23/10/2015; của UBND tỉnh Bắc Ninh.

– Phụ cấp nặng nhọc; độc hại; nguy hiểm = 0,3 được xác định theo Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Chi phí ăn ca 650.000 đồng/tháng được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011; của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy thi công chính trực tiếp thực hiện (kể cả máy và thiệt bị phụ phục vụ) để hoàn thành một khối lượng công việc.

Giá ca máy được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; và Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng bao gồm: chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí khác; chi phí nguyên, nhiên liệu; tiền lương, lương phụ và phụ cấp lương của công nhân điều khiển máy (xác định như chi phí nhân công).

          Giá nhiên liệu, năng lượng được xác định như sau:

          – Giá điện: 1622,01 đồng/1kWh (Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015; của Bộ Công thương quy định về giá bán điện).

          – Giá xăng: 17.050 đồng/lít (Thông cáo báo chí ngày 18/11/2015-Petrolimex)

          – Dầu diezel: 13.510 đồng/lít (Thông cáo báo chí ngày 18/11/2015-Petrolimex)

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Call Now Button