Đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang năm 2018

Đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang – Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-UBND ngày 28/5/2018; xác định chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch; 1m3 bê tông; 1m2 lát gạch; 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc;… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật; quy trình, quy phạm quy định.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang năm 2018 trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang – Phần xây dựng

Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung;

Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung;

Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố ĐỊnh mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang