Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội theo Quyết định 462/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2014 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 462/QĐ-UBND; về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội – Phần xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 462/QĐ-UBND; về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội – Phần xây dựng; phục vụ cho việc lập, thẩm tra dự toán công trình. Để sử dụng được Quyết định này quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải và áp dụng Quyết định 462/QĐ-UBND; trên Dự toán Eta như sau:

Quyết định 462/QĐ-UBNDĐơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội theo Quyết định 462/QĐ-UBND; gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu xây trong đơn giá tính theo bảng giá vật liệu đến chân công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội; theo mặt bằng Quý 4 năm 2013 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Chi phí nhân công:

Mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Hệ số cấp bậc thợ được tính như sau: Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ đã thay thế Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; trong đó theo khoản 2, Điều 10 tại nghị định trên quy định ”Doanh nghiệp tổ chức xây dựng hoặc rà soát sử đổi bổ sung thang lương; bảng lương; định mức lao động và gửi cơ quan quản lý Nhà nước cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi; kiểm tra theo quy định tại Nghị định này”. Đến nay vẫn chưa có hướng dẫn xác định thang lương, bảng lương đối với người lao động; vì vậy vẫn tiếp tục vận dụng hệ số cấp bậc thợ để xác định đơn giá như sau:

Phụ cấp lưu động, lương phụ, lương khoán trực tiếp được tính như sau:

Phụ cấp lưu động được xác định bằng 20% mức lương cơ sở

Lương phụ được xác định bằng 12%, lương khoán trực tiếp được xác định bằng 4% mức lương cơ sở.

Chi phí máy thi công:

Giá ca máy được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng; cụ thể như sau:

Đơn giá nhiên liệu năng lượng chưa bao gồm VAT

 • Giá điện: 1.406 đồng/kwh theo Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013; của Bộ Công thương lấy theo mức giá bán điện giờ bình thường bán cho các ngàng sản xuất cấp điện áp đưới 6KV.
 • Giá dầu Diezel 0,05S: 22.960 đồng/lít
 • Giá xăng RON 92: 24.210 đồng/lít
 • Giá dầu mazut 3S: 18.818 đồng/lít

Căn cứ xác định đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội theo Quyết định 462/QĐ-UBND.

 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung;
 • Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang