Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã công bố Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT. Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật và update đầy đủ số liệu của tập đơn giá này lên mạng. Quý khách nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT

Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định

Cơ sở xác định Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định như sau:

Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu trong đơn giá được xác định theo tập Đơn giá Xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 5522/UBND-KTN ngày 27/12/2013; của UBND tỉnh để đồng bộ với dữ liệu đơn giá hiện hành của tỉnh và chưa có thuế giá trị gia tăng

Chi phí nhân công:

Giá nhân công trong đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định được xác định theo tập Đơn giá Xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 5522/UBND-KTN ngày 27/12/2013; của UBND tỉnh để đồng bộ với dữ liệu đơn giá hiện hành của tỉnh

Chi phí máy thi công:

Giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo Công văn số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014; của UBND tỉnh để đồng bộ với dữ liệu đơn giá hiện hành của tỉnh.

Chi tiết về Công bố 5442/UBND-KT Quý khách vui lòng tải Tại đây

Bấm vào đây để tải File đơn giá

Các tin khác
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND