Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã công bố Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT. Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật và update đầy đủ số liệu của tập đơn giá này lên mạng. Quý khách nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT

Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định

Cơ sở xác định Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định như sau:

Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu trong đơn giá được xác định theo tập Đơn giá Xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 5522/UBND-KTN ngày 27/12/2013; của UBND tỉnh để đồng bộ với dữ liệu đơn giá hiện hành của tỉnh và chưa có thuế giá trị gia tăng

Chi phí nhân công:

Giá nhân công trong đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định được xác định theo tập Đơn giá Xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 5522/UBND-KTN ngày 27/12/2013; của UBND tỉnh để đồng bộ với dữ liệu đơn giá hiện hành của tỉnh

Chi phí máy thi công:

Giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo Công văn số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014; của UBND tỉnh để đồng bộ với dữ liệu đơn giá hiện hành của tỉnh.

Chi tiết về Công bố 5442/UBND-KT Quý khách vui lòng tải Tại đây

Bấm vào đây để tải File đơn giá

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD