Đơn giá XDCT tỉnh Hà Tĩnh năm 2017

Đơn giá khảo sát Hà Tĩnh năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định 69/QĐ-SXD ngày 05/9/2017 được tính toán trên Phần mềm Dự toán Eta; toàn bộ dữ liệu gốc đã được update lên mạng. Quý khách hàng nhanh chóng tải về để sử dụng. Vui lòng xem hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải Đơn giá Khảo sát Hà Tĩnh năm 2017 trên Dự toán Eta như sau

Đơn giá Khảo sát Hà Tĩnh năm 2017

Tải File công bố Quyết định 69/QĐ-SXD ngày 05/9/2017 tại đây

Tải File PDF đơn giá khảo sát Hà tĩnh năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định 69/QĐ-SXD tại đây

Các căn cứ tính toán Đơn giá Khảo sát Hà Tĩnh năm 2017 gồm:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 • Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng

Xem thêm các đơn giá của các tỉnh thành phố khác tại đây:

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Call Now Button