Đơn giá XDCT tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định 667/QĐ-UBND – Dự toán Eta

Ngày 20/3/2014 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định 667/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công tình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa – Phần xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 667/QĐ-UBND; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hướng dẫn tải Quyết định 667/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Quyết định 667/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công tình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa – Phần xây dựng; ban hành kèm theo Quyết định 667/QĐ-UBND được xác định trên cơ sở.

Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung;

Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung;

Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá được tính theo giá mặt bằng quý III năm 2013 của tỉnh Khánh Hòa (mức giá chưa bao gồm VAT)

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng III – mức lương 1.550.000 đồng/tháng; căn cứ theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011; của Chín phủ. Mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

 • Phụ cấp lưu động: 20%
 • Phụ cấp không ổn định sản xuất: 10%
 • Một số khoản lương phụ: 12%
 • Khoán trực tiếp: 4%

Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng II (Nha Trang; Cam Ranh) và vùng IV (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011; của Chính phủ thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh theo hệ số cụ thể như sau:

 • Vùng II (lương tối thiểu là 1.780.000 đồng/tháng), hệ số: 1,148.
 • Vùng IV (lương tối thiểu là 1.400.000 đồng/tháng), hệ số: 0,903.

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định trên cơ sở; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết điịnh số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2014.

Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng II (Nha Trang; Cam Ranh) và vùng IV (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011; của Chính phủ thì chi phí máy thi công trong đơn giá được điều chỉnh theo hệ số cụ thể như sau:

 • Vùng II (lương tối thiểu là 1.780.000 đồng/tháng), hệ số: 1,050.
 • Vùng IV (lương tối thiểu là 1.400.000 đồng/tháng), hệ số: 0,967

Trong quá trình áp dụng đơn giá trên Phần mềm Dự toán Eta; nếu gặp khó khăn gì Quý khách vui lòng liên hệ số máy 0243 990 8038 hoặc 0936 565 638.

Các tin khác
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Call Now Button